Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kultura govorenja i pisanja
Kratica: KGIP-1PPOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Emilija Reljac-Fajs
Izvođači:
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Upoznati vrste govornih i pisanih vježbi na hrvatskom jeziku te poticati razvoj komunikacijskih sposobnosti studenata kao budućih odgojitelja.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Govoreni i pisani jezik
Jezične djelatnosti
Slušanje kao jezična aktivnost
Govorenje kao jezična djelatnost
Čitanje kao jezična djelatnost
Pisanje kao posebna jezična djelatnost
Opisivanje likova, predmeta, pojava, prostora
Prepričavanje
Pričanje događaja i doživljaja
Raspravljanje
Stručni tekstovi
Komunikacijski tekstovi za pojedinca
Komunikacijski tekstovi za javnost
Jezične igre slušanja i govorenja, čitanja i pisanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Frančić, A., Hudeček, L., Mihaljević, M. (2005), Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 2. Rosandić, D. (1990), Pismene vježbe, Zagreb: Školska knjiga. 3.Težak, S. (1980), Govorne vježbe, Zagreb: Školska knjiga. 4. Pavličević-Franić, D. (2001), Komunikacijom do gramatike. Zagreb: Alfa.
Preporučena literatura:
2. 1. Babić, S., Ham, S., Moguš, M. (2005), Hrvatski školski pravopis. Zagreb: Školska knjiga. 2.Prebeg Vilke, M. (1991), Vaše dijete i jezik, Zagreb: Školska knjiga. 3.Rosandić, D. (1983), Riječ materinska. Zagreb: Školska knjiga. 4. Težak, S.(1991), Hrvatski jezik naš svagda(š)nji, Zagreb: Školska knjiga.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu