Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Likovna kultura
Kratica: LK-3USOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 15(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Anita Rončević
Izvođači:
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Razvijanje općih osobnih kompetencija i stručnih kompetencija vezanih za vizualno-likovno opismenjavanje, sposobnost ispravnog interpretiranja pojmova likovnog jezika, posjedovanje znanja i praktičnih vještina vezanih za uporabu likovnih tehnika i materijala, sposobnost pisanja seminarske radnje iz likovnoumjetničkog područja, sposobnost likovne analize likovnoumjetničkih djela

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Likovni jezik - likovni elementi i kompozicijski odnosi
Likovna područja - crtanje, slikanje, kiparstvo, grafika, primijenjena umjetnost, dizajn, vizualne komunikacije
Likovni motivi
Likovne tehnike i materijali
Analiza likovnih umjetničkih djela
Povijest likovne umjetnosti
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Jakubin, M. (1999). Osnove likovnog jezika i likovne tehnike. Zagreb: Educa 2. Janson, H. W. i Janson, A. F. (2005). Povijest umjetnosti II dopunjeno izdanje. Varaždin: Stanek (mogu i druga izdanja). 3. Tanay, E.R., Kučina, V. (1995). Tehnike likovnog izražavanja. Zagreb: Naklada Lakej 4. Damjanov, J. (1991). Vizualni jezik i likovna umjetnost. Zagreb: Školska knjiga
Preporučena literatura:
2. 1. Domljan, Ž. (ur.) (2005). Hrvatska likovna enciklopedija br.1-8. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Vjesnik 2. Bačić, M. I Mirenić-Bačić, J. (2004). Likovno mišljenje. Zagreb: Školska knjiga 3. Ivančević, R. (1997). Likovni govor. Zagreb: Profil 4. Prette, M. C., de Giorgis, A. (2003), Povijest umjetnosti. Zagreb: Naklada Ljevak 5. Roelof van Straten, (2003),Uvod u ikonografiju, Zagreb, IPU
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu