Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Matematika II
Kratica: MAT2-4USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 45(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: pred. Nenad Trinajstić
Izvođači:
Opis predmeta:

PREDUVJETN UPISA PREDMETA
Matematika I
- položena!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
a) Opće kompetencije koje se stječu:
Sistemske opće:
- Sposobnost primjene znanja u praksi
- sposobnost logičkog mišljenja i zaključivanja potrebnog za druge znanosti i za život
Interpersonalne:
- razvijanje urednosti u radu
- razvijanje kreativnosti (u pronalaženju novih ideja i načina rješavanja zadataka)
Instrumentalne:
- sposobnost analize i sinteze informacija
- sposobnost usmenog i pismenog matematičkog izražavanja na materinjem jeziku
- sposobnost prepoznavanja, postavljanja i rješavanja problema
b) Specifične kompetencije koje se stječu:
- sposobnost razumjevanja koncepta Euklidskog prostora na temelju aksiomatskog prikaza i prepoznavanja međusobnog položaja točaka, pravaca i ravnina u prostoru
- sposobnost logičkog povezivanja apstraktnih pojmova u geometriji sa konkretnim predmetima u prostoru i pojavama u svakodnevnom životu.
- sposobnost raspoznavanja ravninskih likova i tijela u prostoru te definiranja osnovnih teorijskih pojmova vezanih za planimetriju i stereometriju
- sposobnost samostalnog, preciznog i urednog rješavanja raznih konstruktivnih, planimetrijskih i stereometrijskih zadataka.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
0. Uvod u geometriju i razvoj geometrije kroz povijest
1. Aksiomi euklidske geometrije
1.1. Aksiomi incidencije
1.2. Aksiomi poretka
1.3. Aksiomi sukladnosti
1.4. Aksiomi neprekidnosti
1.5. Aksiom paralela
1.6. Posljedice aksioma i metrika u geometriji (duljina dužine, mjera kuta,..)

2. Geometrijeske transformacije u ravnini
2.1. Izometrije (osna simetrija, translacija, rotacija, centralna simetrija)
2.2. Neke ostale transformacije (sličnost, homotetija..)
3. Geometrijeski likovi (poligoni i obli likovi)
3.1 Općenito o poligonima
3.2. Površina i opseg poligona
3.3. Površina i opseg kruga
4. Geometrijska tjela (poliedri i rotacijska tijela)
4.1. Schlegerovi dijagrami
4.2. Eulerov teorem i Platonova tijela
4.3. Mjerenje volumena i oplošja tijela
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna: [1] nastavni materijali sa predavanja dostupni na www strani kolegija: http://moodle.srce.hr/course/Učiteljski fakultet /kolegij: matematika II.
Preporučena literatura:
2. Dodatna: Za teoriju: [1] H. Meschkowski: Temelji Euklidske matematike, Školska knjiga, Zagreb, 1978. Za zadatke: [2] D. Palman: Geometrijske konstrukcije , Element, Zagreb, (ISBN:953-6098-36-9) [3] D. Palman: Planimetrija, Element, Zagreb, 1999. (ISBN:953-6098-89-X) [4] D. Palman: Trokut i kružnica, Element, Zagreb, 1996. [5] D. Palman: Stereometrija, Element, Zagreb, (ISBN:953-197-485-3)
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Matematika I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu