Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Glazbeni praktikum III
Kratica: GP3-4USOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 15(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. Sanja Šamanić
Izvođači:
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Glazbeni praktikum II - položen!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Upoznati će i razvijati primjenu glazbenih sadržaja, struktura i oblika u funkciji glazbenog odgoja. Razviti sposobnosti i vještine u analiziranju i interpretaciji glazbenih primjera uz uključivanje zahtjevnijih interpretativnih oznaka. Sposobnost razvijanja samostalnosti u glazbenoj izvedbi.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Ljestvice G, D, A, E-dur ; Žuto u žutom, Patkina pjesma, Nacrtao Zlatko mačka, Združena slova, Žaba, Dok mjesec sja, Zekini jadi, Ode zima, Naše kolo, Hoki-poki, Pustolovine malog Juju, Magarac i kukavica, Saonice male Sanje, Uskrsni zeko, Djeca i maca, Pada, pada list ; Kišica, U šumici zeko, Kokoš, Blistaj, blistaj zvijezdo mala; Automobil, Semafor, San mrava, Lutkica, Bicikl ;
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šamanić, S.,(2011), Glazbeni ključ, Učiteljski fakultet u Rijeci, Rijeka Banov, N.,(2006), Od brojalice do pjesme, Glazbena škola A. J. Matić, Rijeka Goran, Lj.,Marić, Lj.,(1991), Spavaj, spavaj, zlato moje, Školska knjiga, Zagreb Riman, M.,(2008), Dijete pjeva, Učiteljski fakultet u Rijeci, Rijeka ... Dodatna: Golčić, I.,(1998), Pjesmarica, Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronim, Zagreb ...
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Glazbeni praktikum II
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu