Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Školska praksa I
Kratica: ŠP1-5USOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 30(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: pred. Jasna Vukonić Žunič
Izvođači:
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
Studenti/ce će:
-istražiti opću i specifičnu organizaciju života i rada u školi; kulturnu i javnu djelatnost škole
-usporediti temeljna teorijsko-metodološka znanja i praktični rad s učenicima
-ustanoviti važnost kvalitetne pripreme i provedbe nastavnih aktivnosti u školi
-planirati i programirati nastavne i izvannastavne aktivnosti
-istražiti obveznu pedagošku dokumentaciju.
-analizirati imenik i dnevnik, upoznati se s praćenjem učenika
-proučiti zakonske akte za osnovnu školu
-procijeniti provedbu redovite, dopunske, dodatne nastave, izvannastavnih aktivnosti i organiziranog slobodnog vremena učenika
-analizirati različite stilove poučavanja i učenja

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA:
-upoznavanje s općom organizacijom škole-vježbaonice; školski menadžment
-upoznavanje s kulturnom i javnom djelatnošću škole
-upoznavanje s obveznom školskom dokumentacijom te njezinim ispravnim i redovitim vođenjem
-upoznavanje sa zakonima, pravilnicima i propisima koji reguliraju djelatnost osnovne škole
-prisustvovanje redovnom-nastavnom radu i svim ostalim aktivnostima u školi (izvannastavne aktivnosti, dopunska, dodatna nastava)
-prisustvovanje ostalim aktivnostima koje provode stručni timovi u školi tijekom prakse (individualni razgovori s roditeljima, roditeljski sastanci, školski izleti, terenska nastava, sjednice i stručni sastan
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Nastavni plan i program od I.-IV. razreda (MZOS, Zagreb, 2006.) 2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 8/2008.) 3. Pedagoški standard (Narodne novine 5/2008.) 4. Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (MZOS, Zagreb, 2010.)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu