Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Razvoj suradničkih i istraživačkih kompetencija
Kratica: RSIK-4PPOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. Vesna Katić
Izvođači:
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Demonstrirati jasnu i argumentiranu stručnu komunikaciju na materinjem i stranom jeziku u stilu prilagođenom mogućnostima konteksta
Primijeniti istraživačke vještine na razini izrade stručnog rada
Surađivati s drugim studentima u realizaciji zajedničkih zadataka
Organizirati i planirati samostalno učenja i napredovanja kroz studij na način kritičkog i samokritičnog propitivanja znanstvenih istina
Stvoriti osobne kriterije za procjenu kvalitete odgojno obrazovnog djelovanja u institucionalnom kontekstu
Razviti bliske, povjerljive i recipročne odnose s odraslima i djecom

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Upoznati karakteristike i posebnosti odgojno obrazovne skupine u kojoj student boravi uz odabranog odgajatelja, te uvjete i način zadovoljavanja razvojnih i individualnih potreba djece kroz slijedeće elemente
- sastav grupe (broj djece, dob, spol, individualne i grupne značajke)
- struktura prostora i materijalni uvjeti u sobi dnevnog boravka i ostalim pripadajućim prostorijama (poticajnost okruženja)
- uvažavanje individualnih razlika i posebnosti djece tijekom provođenja odgojno obrazovnog procesa (poštivanje razvojnih mogućnosti, interesa, prava na izbor igrovnog materijala, aktivnosti, suigrača, prostora za igru)
Sagledati značaj, složenost i sustavnost pedagoške dokumentacije odgojno obrazovne grupe putem upoznavanja slijedeće dokumentacije
- imenik djece
- prozivnik djece
- orijentacijski plan i program odgojno obrazovnog rada
- ostala relevantna dokumentacija (bilješke o napredovanju i razvoju djece i sl.)
Hospitirati u odgojno obrazovnoj grupi odgajateljice, pri čemu
- student ostvaruje prethodno navedene zadaće
- asistira, pomaže odgajateljici skupine u realizaciji dnevnih poslova
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Ljubetić, M. (2009), Vrtić po mjeri djeteta. Zagreb: Školske novine (od 43 do 74). 2. Miljak, A. (2009), Življenje djece u vrtiću. Zagreb: SM Naklada (od 11 do 156) 3. Petrović-Sočo, B. (2007),Kkontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje holistički pristup. Zagreb: Mali profesor (od 81 do118) 4. Slunjski, E. (2008), Dječji vrtić zajednica koja uči. Zagreb: Spektar media (od 21 do 171) 5. Literatura zadana na drugim kolegijima
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu