Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Inkluzivni odgoj i obrazovanje
Kratica: IOO-4USOpterećenje: 45(P) + 15(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Sanja Skočić Mihić
Izvođači:
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
1. Objasniti ključne koncepte inkluzivnog odgoja i obrazovanja
2. Analizirati modele edukacijskog uključivanja
3. Opisati osobitosti učenika s teškoćama / darovitih učenika
4. Analizirati strategije poučavanja učenika s posebnim potrebama
5. Klasificirati postupke učitelja u radu s učenikom s posebnim potrebama
6. Protumačiti načela suradnje u interdisciplinarnom timu, komunikacije s roditeljima i etička pravila struke
7. Napisati IOOP za učenika s posebnim potrebama
8. Procijeniti inkluzivnu praksu i njene facilitatore

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Ključni pojmovi inkluzivnog odgoja i obrazovanje; povjesni pregled i zakonski propisi
2. Modeli edukacijskog uključivanja i obilježja inkluzivne nastave
3. Osobitosti učenika s teškoćama: oštećenjem vida i sluha, s poremećajima glasovno-govorne komunikacije, s poremećajima u ponašanju, s motoričkim oštećenjima, sniženih intelektualnih sposobnosti, s autizmom, s višestrukim teškoćama;
4. Osobitosti darovitih učenika
5. Strategije učitelja u radu s djecom s posebnim potrebama; znanstveno utemeljeni postupci
6. Planiranje rada na temelju analize okruženja i učenikovih potreba
7. Diferencirana nastava; Individualizirani odgojno-obrazovni program rada: didaktičko-metodički postupci
8. Obilježja roditeljstva djeci s posebnim potrebama i oblici suradnje; kao i oblici suradnje učitelja sa stručnim suradnicima i zajednicom
9. Izazovi inkluzivne prakse
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
3. 1. Bouillet, D. (2010). Izazovi integriranog odgoja i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga. 2. Ivančić, Đ. (2010). Diferencirana nastava u inkluzivnoj školi- procjena, poučavanje i vrednovanje uspješnosti učenika s teškoćama. Zagreb: Alka Script. 3. Čudina-Obradović, M. (1990). Nadarenost. Zagreb-Školska knjiga, 20-49. 4. Stančić, V. (1985). Djeca s teškoćama u razvoju u redovnoj školi. Zagreb: Savez slijepih Hrvatske.
Preporučena literatura:
4. Galić Jušić, I. (2004). Djeca s teškoćama u učenju: rad na spoznajnom razvoju, vještinama učenja, emocijama i motivaciji. Lekelnik: Ostvarenje, str. 19-41, 50-58, 73-82, 85-118, 205-221.
5. Guberina-Abramović, D. (2004). Priručnik za rad s učenicima s posebnim potrebama integriranim u razrednu nastavu u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga
6. Do prihvaćanja zajedno: Integracija djece s posebnim potrebama: priručnik za učitelje/ urednice Kiš-Glavaš, L., Fulgosi-Masnjak, R. (2002). Zagreb: Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama IDEM
7. Juul, J. (2006). Obitelj s kronično bolesnom djecom. Zagreb: Pelago, 16-36, 64-79.
8. Krampač Grljušić, A. Marinić, I. (2007). Posebno dijete: priručnik za učitelje u radu s djecom s posebnim obrazovnim potrebama. Osijek: Grafika.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu