Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Učiteljski studij, Izborni predmeti za akademsku godinu 2016/2017

Semestar 4
[3006] Izborni predmet I > Student bira jedan od ponuđenih predmeta
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
IJVE-4USIntegrirane jezične vještine u engleskom jeziku1500030000000004.0
MURN-4USMultimedija u razrednoj nastavi1500000000300004.0
Semestar 5
[7873] Izborni predmeti II i III > Student bira dva predmeta
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
AS-5USAnglosaksonski svijet3015000000000004.0
BS-5USBazični sportovi1500000000003004.0
NNMD-5USNasilje nad i među djecom3001500000000004.0
Semestar 6
[7878] Izborni predmeti IV i V > Student bira dva predmeta
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
ILA-6USIzvannastavne likovne aktivnosti1500000000000304.0
JK-6USJezična komunikacija1500030000000004.0
PŠ-6USPredškola3015000000000004.0
Semestar 7
[7879] Izborni predmeti VI i VII > Student bira dva predmeta
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
FG-7USFolklorna glazba3015000000000003.0
GKG-7USGeometrijske konstrukcije uz geogebru1503000000000003.0
UPP-7USUčenici s problemima u ponašanju3015000000000003.0
Semestar 8
[7880] Izborni predmeti VIII i IX > Student bira dva predmeta
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
DKEJ-8USDječja književnost na engleskom jeziku15151500000000004.0
IGA-8USIzvannastavne glazbene aktivnosti1500003000000004.0
PD-8USPoticanje darovitih3015000000000004.0
Semestar 9
[7881] Izborni predmeti X i XI > Student bira dva predmeta
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
IPMA-9USIzvannastavne prirodoslovno-matematičke aktivnosti15151500000000004.0
LURN-9USLektira u razrednoj nastavi1503000000000004.0
ŠM-9USŠkolski menadžment15151500000000004.0
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu