Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Glazbena kultura
Kratica: GK-4USOpterećenje: 45(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Mirna Marić
Izvođači: doc. dr. sc. Mirna Marić ( Seminar )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvijeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Spoznati vrijednosti svjetske i hrvatske glazbe, razviti kulturu slušanja glazbe, biti potaknut na upoznavanje glazbenih ostvarenja putem slušanja glazbe različitih stilskih razdoblja na nosačaima zvuka i žive glazbe na koncertnim izvedbama, analizirati glazbeno djelo, odrediti glazbene vrste, prepoznati stilsko razdoblje kojem pripada, primijeniti stečena znanja i vještine u odgojno-obrazovnpoj praksi: u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Uvodno predavanje
2. Glazba i glazbena kultura u povijesnom, društvenom i kulturnom kontekstu od vremena starih kultura do 20. st.
3. Srednjevjekovna glazba - put prema renesansnoj glazbi.
4. Renesansa u glazbi.
5. Barok i rokoko stil u glazbi (J.S. Bach i G.F. Handel)- glazbeni barok u Hrvatskoj
6. Glazba 18. stoljeća - glazbena klasika - bečka trojica - glazbena klasika u Hrvatskoj
7. Romantizam u glazbi: germanske, romanske i slavenske zemlje
8. Glazba 20. stoljeća
9. Utjecaj tradicijske/zavičajne glazbe na umjetničku glazbu
10. Glazba epoha u razredu - utjecaj novih žanrova, medija, društva i školskih kurikula na razvoj vrijednosnih stavova učenika - glazbena emocija vs. glazbenog konzumerizma.
11. Zaključno predavanje i priprema za završni ispit.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Andreis, J. (1975) Povijest glazbe, knjiga I.-III. IV. Zagreb: Liber Mladost, Ščedrov,Lj., Lovričević Perak, N., Ambruš-Kiš, R. (1998) Glazbeni susreti 1. vrste, Zagreb: Profil internacional d.o.o.
2. Majer-Bobetko, S. (1991), Osnove glazbene kulture. Zagreb: Školska Knjiga
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu