Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Dječja književnost
Kratica: DJK-5USOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Verdonik
Izvođači: doc. dr. sc. Maja Verdonik ( Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
- pravilno tumačiti i analizirati temeljne pojmove dječje književnosti
- samostalno interpretirati književna djela iz područja dječje književnosti, u drugim predmetima: prepoznati književni tekst iz područja dječje književnosti kao predložak za nastanak drugih umjetničkih ostvarenja (filmova, kazališnih predstava itd.)
- samostalno koristiti tekstove iz područja dječje književnosti u radu s učenicima mlađe školske dobi

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Dječja književnost - sastavnica književnosti kao umjetnosti riječi; vrste dječje književnosti: slikovnica, dječja poezija, dječji roman (roman o djetinjstvu), roman o životinjama, avanturistički (pustolovni) roman, znanstvenofantastični roman, povijesni roman, basna, ostale vrste; reprezentativni autori i djela hrvatske i svjetske dječje književnosti u sinkronijskom i dijakronijskom slijedu (Charles Perrault, braća Grimm Hans, Christian Andersen, Lewis Carroll, Erich Kastner, Ivana Brlić-Mažuranić, Jagoda Truhelka, Mato Lovrak, suvremeni hrvatski dječji roman: Ivan Kušan, Milivoj Matošec, hrvatski dječji pjesnici, izbor iz književnost za djecu i mlade 20. i 21. stoljeća).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Crnković, M, Težak, D. (2002), Povijest hrvatske dječje književnosti od početaka do 1955. Zagreb: Znanje.
2. Crnković, M. (1990), Dječja književnost, Zagreb: Školska knjiga.
3. Crnković, M. (1987), Sto lica priče, antologija dječje priče s interpretacijama. Zagreb: Školska knjiga.
4. Visinko, Karol (2005), Dječja priča - povijest, teorija, recepcija i interpretacija. Zagreb: Školska knjiga.
5. Hranjec, S. (2009), Ogledi o dječjoj književnosti, Zagreb: Alfa.
Preporučena literatura:
6. Majhut, B. (2005), Pustolov, siroče i dječja družba: hrvatski dječji roman do 1945. Zagreb: FF pres
8. Težak, Dubravka (1991) Hrvatska poratna dječja priča. Zagreb: Školska knjiga.
9. Zalar, I. (1983), Dječji roman u hrvatskoj književnosti. Zagreb: Školska knjiga.
10. Zalar, I. (2008), Antologija hrvatske dječje poezije. Zagreb: Školska knjiga.
12. Hranjec, Stjepan (2006) Pregled hrvatske dječje književnosti. Zagreb: Školska knjiga.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu