Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika glazbene kulture I
Kratica: MGK1-6USOpterećenje: 45(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 15(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Mirna Marić
Izvođači: pred. Darko Đekić ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Glazbeno pismo, Glazbena kultura i Glazbeni praktikum I-IV - položeni!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Studenti će moći demonstrirati temeljno poznavanje glazbene kulture, razvitit vještine prepoznavanja glazbenoga djela, slušanjem razvijati ljubav i razumijevanje zavičajne glazbe, usvojenim metodama slušanja glazbe pri izradi pismene pripreme znati pravilno primijeniti glazbene elmente odslušanog djela te idjeno usmjeriti likovno i literarno izražavanje djeteta uz aktivnost slušanja glazbe.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Pojam i definicija metodike glazbene kulture
Nastavni oblici i metode rada
Glazbene sposobnosti
Pjevanje kao područje glazbene kulture
Metodički pristup učenja pjesme po sluhu
Sviranje kao područje glazbene kulture
Orffov instrumentarij
Sulušanje glazbe kao područje glazbene kulture
Vokalna, instrumentalna i vokalnoinstrumentalna glazba
Analiza glazbenog djela
Izražavanje dojmova i vrednovanje doživljaja
Pripremanje ocjenskih aktivnosti u vježbaonici
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. O.1 Njirić, N. (2001), Put do glazbe. Zagreb: Školska knjiga O.2 Požgaj, J. (1998), Metodika nastave glazbene kulture u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga O.3 Riman, M. (2008), Dijete pjeva. Rijeka: Učiteljski fakultet u Rijeci O.4 Sam, R.( 1998), Glazbeni doživljaj u odgoju djeteta. Rijeka: Glosa
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Glazbena kultura
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu