Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kultura govorenja i pisanja
Kratica: KGIP-1PPOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Opašić
Izvođači: doc. dr. sc. Maja Opašić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta.

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Upoznati sve oblike govornih i pisanih vježbi na hrvatskom jeziku te poticati razvoj komunikacijskih sposobnosti i jezične kulture studenata kao budućih nositelja ranoga jezičnog odgoja i obrazovanja.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
- Hrvatski jezik i jezična kultura
- Povijest pisma/grafije; Hrvatska latinica/gajica
- Jezik i jezične djelatnosti: slušanje, govorenje; Čitanje, pisanje i prevođenje
- Riječ kao temeljna jedinica hrvatskoga jezika; Jezični osjećaj u jezičnom odgoju i obrazovanju
- Stilovi hrvatskoga standardnog jezika; Stilske tehnike i stilska izražajna sredstva
- Govorno sporazumijevanje; Govorni organi i govorne vrjednote
- Pripovijedanje/naracija i njene vrste; Pričanje o događaju i doživljaju
- Opisivanje/deskripcija:bića, stvari i pojava; Subjektivan, objektivan i kombinirani opis
- Raspravljanje/diskusija, debata; Raspravljački tekstovi
- Komunikacijski tekstovi za pojedinca; Komunikacijski tekstovi za javnost
- Govorništvo/retorika
- Stručni tekstovi; Predavanje kao poseban stručni tekst;
- Jezične igre u ranom jezičnom odgoju i obrazovanju
- Jezične knjige; Znanosti o hrvatskom jeziku i jeziku uopće
- Pojmovnik predmeta/kolegija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Frančić, A., Hudeček, L., Mihaljević, M. (2005), Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 2. Rosandić, D. (1990), Pismene vježbe, Zagreb: Školska knjiga. 3.Težak, S. (1980), Govorne vježbe, Zagreb: Školska knjiga. 4. Pavličević-Franić, D. (2001), Komunikacijom do gramatike. Zagreb: Alfa.
Preporučena literatura:
2. 1. Babić, S., Ham, S., Moguš, M. (2005), Hrvatski školski pravopis. Zagreb: Školska knjiga. 2.Prebeg Vilke, M. (1991), Vaše dijete i jezik, Zagreb: Školska knjiga. 3.Rosandić, D. (1983), Riječ materinska. Zagreb: Školska knjiga. 4. Težak, S.(1991), Hrvatski jezik naš svagda(š)nji, Zagreb: Školska knjiga.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu