Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Opća pedagogija
Kratica: OPED-1PPOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Renata Čepić
Izvođači: doc. dr. sc. Renata Čepić ( Seminar )
Jasna Arrigoni prof. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Očekuje se da studenti mogu primijeniti osnovne tehnike intelektualnog rada pri samostalnom i timskom radu (reflektiranje, propitivanje, diskusija); kritički analiziraju, vrednuju i samovrednuju realizirane aktivnosti učenja; razumiju važnost cjeloživotnog učenja za osobni i daljni profesionalni razvoj; pravilno tumače i interpretiraju temeljne pedagoške pojmove i aspekte/pretpostavke/koncepcije odgoja; poznaju i razumiju povijesna,tradicijska i suvremena određenja pedagogijske znanosti; demonstriraju znanje i razumijevanje o glavnim značajkama fenomena odgoja, strukture odgojnog procesa, temeljnih odgojnih područja, općih načela, odgojnih metoda i sredstava, odgojno-obrazovne komunikacije; demonstriraju znanje i razumijevanje o vrijednostima u odgoju te odnosa između odgojnih ciljeva, normi i vrijednosti;
kritički analiziraju odnose i relacije u okolini s primarnim, sekundarnim, pozitivnim i negativnim utjecajima u konteskeu suvremenih pedagogijskih zahtjeva i cjeloživotnog obrazovanja/učenja.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Temelji i pretpostavke odgoja: antropologijski, filozofski, sociologijski, psihologijski, pedagogijski aspekt/pretpostavke odgoja. Odnos odgoja i srodnih procesa razvoja čovjeka
Društveno-povijesna dimenzija pedagogije (povijesna i tradicijska određenja)
Pedagogija, njezin predmet i područje istraživanja I. (Znanost, Konstitutivni elementi pedagogije, predmet, zadaci, metode istraživanja)
Pedagogija, njezin predmet i područje istraživanja II./ Pedagogijske discipline ili grane I, Struktura, povezanost i temeljne odrednice pojedinih pedagogijskih disciplina. Pedagogija i druge znanosti.
Pedagoški pojmovi, terminologija i terminološke raznolikosti i drugi sadržaji predmeta
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Giesecke, H. (1993), Uvod u pedagogiju. Zagreb: Educa.(odabrana poglavlja) 2. Gudjons, H. (1994), Pedagogija-temeljna znanja. Zagreb: Educa.(odabrana poglavlja) 3. Mušanović, M., Lukaš, M (2011), Osnove pedagogije. Rijeka: Hrvatsko futurološko društvo (odabrana poglavlja)
Preporučena literatura:
2. Dodatna literatura: 1.Hentig, v. H. (2007), Kakav odgoj želimo? Zagreb: Educa. 2.Hentig,H. (2008), Što je obrazovanje? Zagreb: Educa. 3. Lenzen, D. (2002), Vodič za studij znanosti o odgoju. Zagreb: Educa. (Koncepcije znanosti o odgoju, str. 126-166.- Osnovni pedagoški procesi, str. 167-211.) 4.Mrnjaus, K. (2008), Pedagoška promišljanja o vrijednostima, Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci. 5. Dufour,, B., Will Curtis , W. (ur.) (2012) Studij odgojno-obrazovnih znanosti: - Uvod u ključne discipline, Zagreb: Educa ( prijevod)
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu