Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija ranog učenja i poučavanja
Kratica: PRUP-2PPOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Razvojna psihologija - položena!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Osnovni cilj ovog nastavnog predmeta je razvijanje općih i specifičnih kompetencija odgajatelja koje se odnose na informacijsku pismenost, interpersonalne vještine i primjenu spoznaja o teorijama učenja, poučavanja i motiviranja u procesu ranog odgoja i obrazovanja.
Nakon učenja sadržaja iz kolegija Psihologija ranog učenja i poučavanja student će moći:
1.Identificirati i opisati temeljna znanja iz područja psihologija ranog učenja I poučavanja
2.Dati primjer i diskutirati o različitim teorijama učenja I teorijama kognitivnog razvoja, s posebnim osvrtom na period ranog učenja i poučavanja
3.Demonstrirati i ilustrirati individualne razlike među djecom i vlastite osobine kao budućih odgajatelja relevantne za proces ranog učenja i poučavanja
4.Analiziarati različite teorije motivacije i kreirati metode motiviranja djecu na usvajanje novih znanja i vještina
5.Analizirati učenje kroz igru, spoznaje iz područja predčitačkih i predmatematičkih vještina, te kritički prosuđivati efikasnost pojedinih metoda poučavanja
6.Na osnovu temeljnih spoznaja iz područja ranog učenja I poučavanja uopćiti I generirati načine učenja I poučavanja u različitim područjima interesa
7.Kreirati okvir za poučavanje određenog sadržaja kroz aktivnosti igre te kritički prosuđivati svoj rad i pratiti napredak djeteta
8.Analizirati, uopćiti i kreirati metode praćenja i (pr)ocjenjivanja individualnog napretka djeteta
9.Kritički prosuđivati osnovne elemente organizacije i evaluacije ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Teorije kognitivnog razvoja; Teorije učenja; Pamćenje; Motivacija; Poučavanje, alternativni pristupi poučavanju; Osobine djeteta važne za učenje i poučavanje; Osobine odgajatelja povezane s procesom poučavanja; Učenje kroz igru; Predčitačke i predmatematičke vještine; Rano učenje i poučavanje stranih jezika i znanstvenog mišljenja; Praćenje i poticanje individualnog napretka djeteta; Planiranje i evaluacija procesa ranog obrazovanja; Rano otkrivanje i tretman nadarenih i darovitih; Priprema za školu
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Hitrec, G. (1991). Kako pripremiti dijete za školu, Zagreb: Školska knjiga. 2. Wood, D. (1995). Kako djeca misle i uče, Zagreb: Educa.1. 3. Vizek-Vidović, V., Vlahović-Štetić, V., Rijavec, M. i Miljković, D. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP-Vern. 4. Rathus, S.A. (2000). Temelji psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap. (Učenje: 207-247; Pamćenje: 247-293; Mišljenje i govor: 295-343; Inteligencija: 343-377; Motivacija i čuvstva: 377-421) 5. Gopnik, A., Meltzoff, A. N. i Kuhl, P. K. (2003). Znanstvenik u kolijevci: što nam rano učenje kazuje o umu? Zagreb: Educa.
Preporučena literatura:
2. 1. Jensen, E. (2005). Poučavanje s mozgom na umu. Zagreb: Educa. 2. Grgin, T. (2004). Edukacijska psihologija. Naklada Slap: Jastrebarsko. 3. Čudina Obradović, M. (2003). Igrom do čitanja: Igre i aktivnosti za razvijanje vještina čitanja. Školska knjiga, Zagreb. 4. Čudina Obradović, M. (2002). Čitanje prije škole: Priručnik za roditelje i odgojitelje. Školska knjiga, Zagreb. 5. Čudina Obradović, M. (2002). Matematika prije škole: Priručnik za roditelje i odgojitelje. Školska knjiga, Zagreb.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Razvojna psihologija
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu