Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Likovna kultura
Kratica: LK-2PPOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Anita Rončević
Izvođači: dr. sc. Zlata Tomljenović ( Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna: 1. Jakubin, M. (1999), Osnove likovnog jezika i likovne tehnike. Zagreb: Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2. Janson, H. W. i Janson, A. F. (2005), Povijest umjetnosti II dopunjeno izdanje. Varaždin: Stanek. Dodatna: 1. Domljan, Ž. (ur.) (2005). Hrvatska likovna enciklopedija br.1-8. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Vjesnik. 2. Barrington, B. (2008), Napredna škola crtanja. Zagreb: Mozaik knjiga. 3. Barrington, B. (2005), Škola crtanja. Zagreb: Mozaik knjiga. 4. Fučić, B. (2007), Iz istarske spomeničke baštine. Zagreb: Matica Hrvatska. 5. Vasari, G. (2007), Životi slavnih slikara, kipara i arhitekata. Zagreb: Cid-nova. 6. Gamulin, G. (1995), Hrvatsko slikarstvo XIX. stoljeća. Zagreb: Naklada Naprijed. 7. Gamulin, G. (1999), Hrvatsko kiparstvo XIX. i XX. stoljeća. Zagreb: Naklada Naprijed. 8. Gamulin, G. (1997), Hrvatsko slikarstvo XX. stoljeća. Zagreb: Naklada Naprijed. 9. Prette, M. C. ? de Giorgis, A. (2003), Povijest umjetnosti. Zagreb: Naklada Ljevak.
Preporučena literatura:
2. Dodatna: 1. Domljan, Ž. (ur.) (2005). Hrvatska likovna enciklopedija br.1-8. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Vjesnik. 2. Barrington, B. (2008), Napredna škola crtanja. Zagreb: Mozaik knjiga. 3. Barrington, B. (2005), Škola crtanja. Zagreb: Mozaik knjiga. 4. Fučić, B. (2007), Iz istarske spomeničke baštine. Zagreb: Matica Hrvatska. 5. Vasari, G. (2007), Životi slavnih slikara, kipara i arhitekata. Zagreb: Cid-nova. 6. Gamulin, G. (1995), Hrvatsko slikarstvo XIX. stoljeća. Zagreb: Naklada Naprijed. 7. Gamulin, G. (1999), Hrvatsko kiparstvo XIX. i XX. stoljeća. Zagreb: Naklada Naprijed. 8. Gamulin, G. (1997), Hrvatsko slikarstvo XX. stoljeća. Zagreb: Naklada Naprijed. 9. Prette, M. C. ? de Giorgis, A. (2003), Povijest umjetnosti. Zagreb: Naklada Ljevak.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu