Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Lutkarstvo
Kratica: LUT-2PPOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 30(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Verdonik
Izvođači: Almira Štifanić prof. ( Ostale dramske vježbe, Predavanja )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
- nabrojiti, prepoznati i opisati tipove scenskih lutaka
- prepoznati različite lutkarske tehnike
- odabrati tekstove za dramske lutkarske igrokaze
- oblikovati scensku lutku
- osmisliti, pripremiti i prezentirati lutkarsku etidu
- usporediti različite lutkarske tehnike
- procijeniti pedagošku vrijednost dječje igre sa scenskom lutkom
- analizirati lutkarsku predstavu

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Lutkarstvo i scenska umjetnost
Scenska lutka
Tehnike animacije
Lutkarska dramaturgija
Scenski govor i lutke
Scenografija u lutkarskoj igri
Glazba u lutkarskoj igri
Oblici rada s djecom u scenskom izrazu
Dramatizacija i adaptacija teksta za lutkarske igre u dječjem vrtiću
Lutka kao terapeutsko sredstvo u radu s djecom sa smetnjama u razvoju
Odgajatelj i scenska lutka u dječjem vrtiću
Lutkarska improvizacija
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Županić-Benić, Marijana (2009) "O lutkama i lutkarstvu"; knjižara Ljevak 2. Paljetak, Luko (2007) "Lutka za kazalište i dušu"; MCUK Zagreb 3. Pokrivka, Vlasta (1980) "Dijete i scenska lutka"; ŠK Zagreb 4. Mrkšić, Borislav (2006) "Drveni osmijesi"; MCUK Zagreb
Preporučena literatura:
2. 1. Jurkowski, Henrik (2005) "Povijest evropskog lutkarstva, prvi dio, od začetka do kraja 19.stoljeća"; MCUK Zagreb 2. Jurkowski, Henrik (2007) "Povijest evropskog lutkarstva, drugi dio, 20.stoljeće"; MCUK Zagreb
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu