Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Glazbena metodika u integriranom kurikulumu II
Kratica: GMK2-5PPOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 30(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Renata Sam Palmić
Izvođači: v. pred. Sanja Šamanić ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Glazbena metodika u integriranom kurikulu I - odslušana!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Znanja: Vrednovanje glazbenometodičkih postupaka u glazbenim područjima slušanja, pjevanja, sviranja i glazbenoj igri u integriranoj aktivnosti.
Spoznajne vještine: Tumačenje i interpretacija elemenata metodičkih postupaka u vrstama slušanja različitih vrsta glazbi. Interpretacija i procjena manifestnih glazbenih doživljaja djeteta u slušanju glazbe. Kreativno korištenje vlastitih i dječjih glazbenih sposobnosti u stvaralačkim glazbenim i integriranim situacijama. Kreativno korištenje glazbe u svrhu razvoja identiteta djeteta: od zavičajnosti do mutikulturanosti.
Psihomotoričke vještine: Kreativna reprodukcija glazbenih primjera: pjevanjem, sviranjem, pokretom, uz multimedijski pristup: glazbena slikovnica, ritmičke udaraljke, CD, DVD, CDrom, lutka, kazalište sjena.
Socijalne vještine: Empatičnost i refleksivnost u temelju socioglazbene komunikacije i interakcije u skupini i u individualnom pristupu djetetu .
Samostalnost: Istraživački kreativan rad u svrhu unapređenja glazbenih odgojnoobrazovnih situacija.
Odgovornost: Etička i društvena odgovornost u stručnom provođenju glazbenog odgojno- obrazovnog rada koji je integralna sastavnica ukupnog odgoja i obrazovanja predškolskog djeteta.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Upoznavanje studenata s predmetom (GMUIK II), literaturom i hodogramom u nastavi koji se odnosi na realizaciju njihovih obveza do kraja predmeta.
Cilj i zadaci slušanja glazbe u predškolskom odgoju.
Određenje (definiranje) slušanja glazbe kao intelektualnog, emocionalnog i kognitivinog procesa.
Faze slušanja.
Vrste slušanja.
Faze i vrste slušanja s obzirom na vrstu glazbe i vrste instrumentalne glazbe.
Tonsko slikanje u funkciji glazbe s programom.
Vokaliziranje instrumentalnih melodija (motivacija, cilj,zadatak, poticaj u slušanju).
Izbor glazbenih primjera za slušanje s obzirom na faze glazbenog razvoja djeteta.
Proces slušanja glazbe: doživljaj, spoznaja, analiza.
Metode rada u području slušanja.
Metodički postupci u cjelovitom slušanju (pri prvom susretu djeteta s glazbenim primjerom).
Metodički postupci u analitičkom slušanju (ponavljanje slušanja s glazbenim zadatkom).
Integracija slušanja glazbe s drugim odgojnoobrazovnim pdručjima i aktivnostima.
Priprema za završni ispit
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Sam, R. (1998) Glazbeni doživljaj u odgoju djeteta, Rijeka: Glosa; 2. Sam, R. (1992) Sviramo uz pjesmu, Rijeka: Glosa; 3. Jurišić, G. i Sam Palmić, R. (2002) Brojalica, snažan glazbeni poticaj, Rijeka: Adamić; 4. Manasteriotti, V. (1979) Zbornik pjesama i igara (pjesme i glazbene igre), Zagreb: Školska knjiga; 5. Manasteriotti, V. (1978) Prvi susreti djeteta s muzikom, Zagreb: Školska knjiga
Preporučena literatura:
2. 1. Dahlhaus, C. (2003) Estetika glazbe, Zagreb: Sintagma 2. Sam Palmić, R. (2009) Glazbena baština otoka Krka u odgoju djeteta, Magistra Iadertina, Sv.4, Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja: str. 85-99. 3. Sam Palmić, R. (2007) Profesionalna etika u glazbeno-kulturnom općem obrazovanju, Zbornik radova Dani Ante Demarina 2007. str. 365-376 4. De Nora, Tia (2000) Music in every day life, United Kingdom at the University Press, Cambridge: University Press
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Glazbena metodika u integriranom kurikulumu I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu