Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Istraživačko-spoznajni integrirani kurikulum II
Kratica: ISK2-5PPOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić
Izvođači: Danijela Blanuša Trošelj ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJETI UPISA PREDMETA
Istraživačko-spoznajni integrirani kurikulum I - odslušan!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Osposobljavanje studenata u prikupljanju i analiziranju podatka o osnovnim činiocima, uvjetima i različitim metodičkim postupcima oblikovanja cjeline odgojno-obrazovnog procesa u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Promišljanje i izvođenje odgojno-obrazovnog procesa u cilju cjelovitog razvoja djeteta i zadovoljavanja potreba, interesa za istraživanjem i provjeravanjem njihovih teorija utemeljenih na dječjoj prirodnoj radoznalosti.
Opće kompetencije:
- razvit sposobnost kritike i samokritike u neposrednim aktivnostima s djecom
- razviti sklonost prema timskom radu, suradničkom učenju, planiranju i realizaciji različitih aktivnosti u institucionalnom kontekstu
- razviti sposobnost raznolikosti: socijalne, fizičke, kognitivne u planiranju, praćenju i interpretiranju dječjih aktivnosti

Specifične kompetencije:
- analizirati i primijeniti u vođenju odgojno-obrazovnog procesa s djecom specifičnosti spoznajnog procesa koji polazi od promatranja, unošenja promjena, praćenja, iskazivanja i prepoznavanja pojava, preko raščlambi uviđaja i zaključivanja
- koristiti i obrazložiti izbor sadržaja i aktivnosti s mogućnostima, sposobnostima i potrebama djece
- napraviti samostalnu pismenu pripremu i didaktička sredstva za izvođenje odgojno-obrazovnog procesa u skladu s dječjom prirodom
- osmisliti i izvesti odgojno ?obrazovnu aktivnost s djecom
- analizirati i evaluirati odgojno-obrazovne aktivnosti

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Poseban naglasak bit će usmjeren na sumiranje dosadašnjih iskustava i spoznaja iz kolegija i sistematiziranja istih u pripremanju i izvedbi samostalnih aktivnosti s djecom s posebnim osvrtom na procese refleksije i samoreflksije u grupnoj raspravi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Miljak, A. (2009), Življenje djece u vrtiću. Zagreb: SM naklada 2. Slunjski, E. (2008). Dječji vrtić: zajednica koja uči. Zagreb: SM. 3. Slunjski, E. (2001), Integrirani predškolski kurikulum, rad djece na projektima. Zagreb, Mali profesor 4. Čudina - Obradović, M. (2002), Matematika prije škole. Zagreb, Školska knjiga 5. Petrović-Sočo, B. (2009), Projekti i ?projekti? u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U: Vujičić, L., Duh,M. Interdisciplinarni pristup učenju- put ka kvalitetnijem obrazovanju djeteta. Str. 197-209. 6. Vujičić, L., Đapić,K. (2009), Obrazovanje odgajatelja refleksivnog praktičara u kontekstu integracijskog pristupa kao načela rada s djecom rane i predškolske dobi. U: Vujičić, L., Duh,M. Interdisciplinarni pristup učenju- put ka kvalitetnijem obrazovanju djeteta. Str.253-271
Preporučena literatura:
2. 1. Rothschild, J., Daniels, E. R. (1999), Bogatstvo materijala kao izvor dječje spoznaje ? kako poticati predškolsku djecu na učenje o prirodi i matematici. Zagreb: Udruga roditelja Korak po korak za promicanje kvalitete življenja djece i obitelji. 2. Dobrić, N. (1980), Razvijanje početnih matematičkih pojmova u predškolskim ustanovama. Beograd 3. Liebeck, P. (1995), Kako djeca uče matematiku. Zagreb, Educa. 4. Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje. www.mips.hr 5. ?.(1991), Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja; Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece. Zagreb, Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture br. 7-8. 6. Dođen-Dobud, A. (2001), Predškola: vodič za voditelje i roditelje. Zagreb, Alineja 7. Desforges, C. (2001), Uspješno učenje i poučavanje: psihologijski pristupi. Zagreb, Educa. 8. Jensen, E. (2005), Poučavanje s mozgom na umu. Zagreb, Educa. 9. Zbornici, časopisi (odabrani tekstovi na stranom jeziku)
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Istraživačko-spoznajni integrirani kurikulum I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu