Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Izborni predmeti za akademsku godinu 2017/2018

Semestar 1
[12602] Suvremenost > Student bira jedan izborni modul

[5011] Izborni modul 1.B SUVREMENI ODGAJATELJ > Student upisuje oba predmeta iz izbornog modula
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
KPO-1PDKontinuirano profesionalno obrazovanje30151500000000005.0
PP-1PDPozitivna psihologija3030000000000005.0
[5010] Izborni modul 1.A SUVREMENO RODITELJSTVO > Student upisuje oba predmeta iz izbornog modula
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
PSR-1PDPartnerstvo s roditeljima3003000000000005.0
SAV-1PDSavjetovanje3030000000000005.0
Semestar 2
[12603] Metodologija > Student bira jedan izborni modul

[5025] Izborni modul 2.B METODOLOGIJA U RiPOiO > Student upisuje oba predmeta iz izbornog modula
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
AI-2PDAkcijska istraživanja30151500000000005.0
MISZ-2PDMetodologija izrade stručnog i znanstvenog rada30151500000000005.0
[5015] Izborni modul 2.A METODOLOGIJA U RPOO > Student upisuje oba predmeta iz izbornog modula
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
KEMI-2PDKonstrukcija i evaluacija mjernih instrumenata30151500000000005.0
OAP-2PDOrganizacija i analiza podataka15153000000000005.0
Semestar 3
[12604] Programi / Vođenje > Student bira jedan izborni modul

[7259] Modul 3.B izborni VRTIĆ-ORGANIZACIJA KOJA UČI > Student upisuje oba predmeta iz izbornog modula
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
KV-3PDKultura vrtića30151500000000005.0
VU-3PDVođenje i upravljanje30151500000000005.0
[7258] Izborni modul 3.A OBOGAĆENI PROGRAMI > Student upisuje oba predmeta iz izbornog modula
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
SP-3PDSportski programi1500000000004505.0
UP-3PDUmjetnički programi3030000000000005.0
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu