Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Engleski jezik
Kratica: EJ-1PPOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 30(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Ester Vidović
Izvođači: v. pred. dr. sc. Ester Vidović ( Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Razviti sposobnost za (samo)vrednovanje vlastitog rada i napretka; promicati osobni profesionalni razvoj praćenjem literature o problematici; aktivno primijeniti stečeno gramatičko i jezično znanje putem receptivnih i produktivnih vještina u različitim situacijama; razviti razumijevanje stručnog vokabulara te gramatičke točnosti i analizirati i kritički promišljati tekstove iz područja struke i bliskih struci; primijeniti usvojeno znanje u pismenom izražavanju; primijeniti usvojeno znanje u analizi problema putem diskusije

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Tekstovi iz područja struke i bliski struci (pozitivni i negativni aspekti dječjih pripovijedaka i priča, problemi pri odgoju, djeca s posebnim potrebama, uloga roditelja i njihova suradnja s odgajateljima, predškolski sustav u zemljama engleskog govornog područja). Gramatički dio obuhvaća osnove neophodne za konkretno razumijevanje jezika, tj. formiranje ispravnih jezičnih konstrukcija. Predviđa se obrada upotrebe različitih glagolskih vremena i oblika, transformacija rečenica te obrada standardiziranih formi različitih pisanih tekstova. Sadržaji se usmjeravaju na specifičnosti jezika i definiranje jezične strukture te analizi jezičnih konstrukcija koje ne korespondiraju u materinjem jeziku.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. .Bruce, T.(2011): Early Childhood Education, London: Hodder Education. 2. Alujević-Marasović, M.(2003): English for Educators. Split: Teachers' College. University of Split. 3.Thomson, A.J.; Martinet,A.V.(1986): A Practical English Grammar, Oxford: OUP. 4.Wilson, K.; Taylor,J.; Howard-Williams,D.(2000):Prospects. Oxford:Macmillan. 5.Bujas, Ž.(1999): Veliki hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski rječnik, Zagreb, Globus. 6. Izbor tekstova iz novina, časopisa i knjiga. 1.1
2. Bruce, T.(2011): Early Childhood Education, London: Hodder Education. 2. Alujević-Marasović, M.(2003): English for Educators. Split: Teachers' College. University of Split. 3.Thomson, A.J.; Martinet,A.V.(1986): A Practical English Grammar, Oxford: OUP. 4.Wilson, K.; Taylor,J.; Howard-Williams,D.(2000):Prospects. Oxford:Macmillan. 5.Bujas, Ž.(1999): Veliki hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski rječnik, Zagreb, Globus. 6. Izbor tekstova iz novina, časopisa i knjiga. 1.1
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu