Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika hrvatskog jezika II
Kratica: MHJ2-6USOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 30(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Opašić
Izvođači: doc. dr. sc. Maja Opašić ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Metodika hrvatskoga jezika I - položena!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Sposobnost konzultiranja znanstvene i stručne literature, Sposobnost usmenog i pisanog komuniciranja na materinskome jeziku, Primjena nastavnih metoda i oblika rada, Sposobnost pisanja priprave za nastavni sat, Poticanje etičkog rasuđivanja i ponašanja, Poticanje jezične pismenosti kod učenika, Sposobnost planiranja i organiziranja nastavnih aktivnosti, Planiranje nastavnoga procesa s preciznim ciljevima i očekivanim ishodima učenja, Sposobnost interakcije i suradnje s drugima u različitim socijalnim situacijama

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Metodika književnoga odgoja: tipovi nastavnih sati, Učenička postignuća i ocjenjivanja, Vrednovanje učeničkih pisanih uradaka, Nastavni sat književnosti / Model školske interpretacije, Literarne sposobnosti i nastavna situacija, Pripreme za odgojno obrazovni rad, Učitelj/ica i pripremanje za izvođenje nastave, Jezične djelatnosti / Metode nastave jezika, Nastavni sat jezika, Nastavna sredstva i pomagala, Nastavna jedinica u nastavi medijske kulture / Nastavna jedinica jezičnoga izražavanja, Metodički sustavi nastave književnosti, Lirika u nastavi materinskoga jezika / Interpretacija lirske poezije
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obvezna literatura 1. D. Rosandić, Metodika književnog odgoja, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
Preporučena literatura:
2. Dopunska literatura A. Bežen, Metodika, znanost o poučavanju nastavnoga predmeta, Profil, Zagreb, 2008. S. Težak, Teorija i praksa hrvatskoga jezika 2, Zagreb, 2001. Časopisi: Napredak, Život i škola, Libri et liberi, Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Školske novine (informativno) Mrežni izvori: portal znanstvenih časopisa Hrvatske, Hrčak
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Metodika hrvatskog jezika I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu