Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Medijska kultura
Kratica: MK-9USOpterećenje: 15(P) + 30(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Verdonik
Izvođači: doc. dr. sc. Maja Verdonik ( Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
- pravilno tumačiti temeljne pojmove iz područja medijske kulture
- samostalno kritički procijeniti raznovrsna medijska ostvarenja
- samostalno analizirati stručnu i znanstvenu literaturu te adekvatno primijeniti stečene spoznaje u radu s učenicima mlađe školske dobi

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Uvod: život s medijima.
Temeljni filmski pojmovi: definicija filma, filmska izražajna sredstva (kadar, plan, kut snimanja), filmski rodovi i vrste (dokumentarni, igrani i animirani film, dječji, pustolovni, povijesni film itd.), filmska montaža, filmski tekstovi (sinopsis, treatment, scenarij, knjiga snimanja), povijest filma, film i druge umjetnosti, dječje razumijevanje filma itd.
Tv i radio emisije za djecu.
Računalo: multimedijski i interaktivni sklopovi namijenjeni djeci.
Slikovnica (analiza odabranih domaćih i stranih izdanja).
Dječji tisak, dječji časopisi: Radost, Smib, Modra lasta, Zvrk itd.)
Lutkarsko kazalište.
Uloga medija u promicanju kulture življenja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Košir, Manca, Zgrabljić, Nada, Ranfl, Rajko (1999), Život s medijima, Doron, Zagreb
2. Mikić, Krešimir (2001), Film u nastavi medijske kulture, Educa, Zagreb
3. Zapis, časopis Hrvatski filmski savez, Zagreb
4. Zbornik radova sa Stručnog skupa: Kakva je knjiga slikovnica, priredila Ranka Javor, Knjižnice grada Zagreba, Zagreb, 2000.
5. Vukonić-Žunić, Jasna, Delaš, Božena (2006), Lutkarski medij u školi: priručnik za učitelje i voditelje lutkarskih družina. Zagreb: Školska knjiga.
Preporučena literatura:
6. Filmska enciklopedija, I.II., (1986.1990.), Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb
7. Filmski leksikon (2003),Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb
8. Težak, Stjepko (1990), Metodika nastave filma na općeobrazovnoj razini, Školska knjiga, Zagreb
9. Pokrivka, V. (1991), Dijete i scenska lutka, priručnik za odgajatelje u dječjim vrtićima. Zagreb: Školska knjiga.
10. Martinac-Kralj, L, ur. (2001), Dječja radiodrama 1980-2000. Zagreb: Hrvatski radio.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu