Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Glazbeno pismo
Kratica: GP-1USOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: pred. Darko Đekić
Izvođači: pred. Darko Đekić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Razviti instrumentalne opće kompetencije osnovnih teoretski zakonitosti i pravila glazbene teorije: osnovno glazbeno znanje, spoznaje ii sposobnosti čitanja nota, analize i sinteze glazbenih znakova, intoniranje.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Temeljni glazbeni izražajni elementi
Tonski sustav, notni sustav. Tonski rodovi, intervali i predznaci.
Kvintni i kvartni krug,
Metar, mjera, ritam
Melodija, tempo, dinamika,agogika
Suzvuk, trozvuk-kvintakord, septakord
Harmonizacija, određivanje harmonijske pratnje zadanoj melodiji
Struktura, oblik melodije u pjesmama za djecu
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1 Završki, J. (1999) Teorija glazbe, Zagreb: PKZ 2 Petrović, T. (2007) Osnove glazbene teorije, Zagreb: HDGT 3. Sam, R. (1998) Glazbeni doživljaj u odgoju djeteta, Rijeka: Glosa (odbrana poglavlja) 4. Županović, L. (1995) Tvorba glazbenog djela, Zagreb: Školska knjiga
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu