Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Glazbeni praktikum I
Kratica: GP1-2USOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 15(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Glazbeno pismo - položeno!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Razviti sposobnost primjene teoretskih znanja u praktično. Realizirati elementarno poznavanje instrumenta u okviru tehnike sviranja. Upoznati i usvojiti odabrane glazbene sadržaje, strukture i oblike u okviru funkcije glazbenog odgoja. Razviti sposobnosti i vještine u analiziranju i interpretaciji glazbenih primjera. Razvijati samostalni rad i želju za uspješnim svladavanjem nastavnih sadržaja.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Ljestvica C-dur. Spavaj lutkice,auto, Pužu,pužiću; Pahuljice, Jež, Mama, Gljivica, Ide maca oko tebe,Mačke i miš, Curica Igraj, Pliva riba, Na koljenu, Jestel'ikad čuli to, Veselo mi plovimo,Stiže jesen, Bumbari i pčele, Zima, Koka i pilići, Ja posijah lan, Plovi barka, Đačka himna, Tako kuca mali sat,
Kad naučim čitati
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šamanić, S., (2011.), Glazbeni ključ, Učiteljski fakultet u Rijeci, Rijeka Banov, N.,(2006), Od brojalice do pjesme, Glazbena škola A. J. Matić, Rijeka Đefri-Bošnjak, V.,(2001), Ja volim pjesmu, pjesma voli mene, Centar za predškolski odgoj, Osijek Goran, Lj.,Marić, Lj.,(1991), Spavaj, spavaj, zlato moje, Školska knjiga, Zagreb Riman, M.,(2008), Dijete pjeva, Učiteljski fakultet u Rijeci, Rijeka
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Glazbeno pismo
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu