Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika hrvatskog jezika I
Kratica: MHJ1-5USOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Marinko Lazzarich
Izvođači: doc. dr. sc. Marinko Lazzarich ( Seminar )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
nema

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Sposobnost primjene znanja u praktičkim situacijama, Sposobnost kritičnosti i samokritičnosti, Razumijevanje glavnih teorija poučavanja, Poticanje jezične i komunikacijske pismenosti kod učenika, Sposobnost konzultiranja znanstvene i stručne literature, Razvijanje motoričke vještine pisanja, Razvijanje spoznajnih vještina kritičkoga vrednovanja i kreativnoga mišljenja u rješavanju novih problema, Primjena nastavnih metoda i oblika rada, Sposobnost interakcije i suradnje s drugima u različitim socijalnim situacijama

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Teorijsko određenje metodike nastavnoga predmeta, Struktura metodike, Sudionici odgojno-obrazovnoga procesa (učitelj/ica materinskoga jezika), Novi mediji u nastavi Hrvatskog jezika, Nastava početnoga čitanja i pisanja, Čitanje i vrste čitanja (čitatelj/ica), Čitanka / udžbenik, Humor kao metodološki instrumentarij u poučavanju, Rukopis i uvježbavanje pisanja, Pisane vježbe u 1. razredu, Razvoj govornog i poetskog sluha, Dokumenti za organizaciju nastave, Metodika stripa u nastavi, Slikovnica u nastavi početnoga čitanja i pisanja, Lektira u razrednoj nastavi
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
2. Obvezna literatura 1. D.Rosandić, Metodika književnog odgoja i obrazovanja, Školska knjiga, Zagreb, 2005. 2. A. Bežen, Metodika, znanost o poučavanju nastavnog predmeta, Profil, Zagreb, 2008.; određena poglavlja, detaljno
3. Dopunska literatura 1. S. Hranjec, Dječji hrvatski klasici, Školska knjiga, Zagreb, 2004. 2. M. Matijević, Humor u nastavi, Una, MTV, Zagreb, 1994. Časopisi: Napredak, Život i škola, Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Libri & liberi, Školske novine (informativno) Mrežni izvori: portal znanstvenih časopisa Hrvatske, Hrčak
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Hrvatski jezik II
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu