Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika likovne kulture I
Kratica: MLK1-5USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 30(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Anita Rončević
Izvođači: v. pred. dr. sc. Anita Rončević ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Likovna kultura - položena!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Razvijanje općih osobnih kompetencija i stručnih kompetencija vezanih za vizualno-likovno opismenjavanje, sposobnost ispravnog interpretiranja pojmova likovnog jezika, posjedovanje znanja i praktičnih vještina vezanih za uporabu likovnih tehnika i materijala, stjecanje metodičko-didaktičkih znanja i sposobnosti vezanih za predmet likovna kultura, razvoj sposobnosti analize dječjih likovnih uradaka, stjecanje sposobnosti samostalnog programiranja nastavnih sadržaja likovne kulture u razrednoj nastavi

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Interdisciplinarnost Metodike likovne kulture
Povijest likovnog odgoja i obrazovanja
Polifaktorski model likovnih i integriranih nastavnih aktivnosti s elementima didaktičko-metodičkog polja
Vrste dječjeg likovnog razvoja, razvojne faze likovnog izraza djece rane, predškolske i osnovnoškolske školske dobi
Likovni tipovi učenika
Analiza umjetničkih djela i likovnih uradaka učenika
Učitelj, osobne i likovno-profesionalne kompetencije, autocenzure učitelja
Postojeća koncepcija rada u razrednoj nastavi
Nastavni principi
Nastavne teme i odgojno-obrazovna postignuća
Programiranje nastavnih sadržaja likovne kulture
Metode i tehnike poučavanja
Socijalni oblici rada
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Karlavaris, B. (2007). Fenomen dječjeg crteža. Novi Sad: vlastito izdanje 2. Karlavaris, B. (1991). Metodika likovnog odgoja 1. Rijeka: Hofbauer 3. Herceg, L., Rončević, A. i Karlavaris, B. (2010). Metodika likovne kulture djece rane i predškolske dobi 4. Nastavni plan i program za osnovnu školu. (2006). Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb
Preporučena literatura:
2. 1. Belamarić, D. (1987). Dijete i oblik. Zagreb: Školska knjiga. 2. Grgurić, N., Jakubin, M. (1996). Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje. Zagreb: Educa. 3. Huzjak, M. (2008). Učimo gledati 1 - 4 priručnik za nastavnike. Zagreb: Školska knjiga. 4. Tanay, E. R. (1988). Likovna kultura u nižim razredima osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Likovna kultura
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu