Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kineziološka metodika I
Kratica: KM1-6USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 15(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Biljana Trajkovski
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Biljana Trajkovski ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Kineziologija - položena!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Nakon odslušanog kolegija (predavanja i vježbe) studenti bi trebali moći razviti u potpunosti opće kompetencije koje su preduvjet usvajanju i razvoju specifičnih kompetencija. Moći će razlikovati temeljne pojmove i strukturu kineziološke metodike, te razviti kompetenciju rukovođenja osnovnim organizacijskim oblikom rada (sat tjelesne i zdravstvene kulture), te analizirati i usporediti rezultate dobivene mjerenjem antropoloških obilježja djece rane školske dobi. Opće kompetencije razvit će se kao preduvjet razvoja specifičnih kompetencija. Opće kompetencije studenti će razvijati metodama razgovora, usmenog izlaganja, demonstracije i vježbanjem.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Uvod u Kineziološku metodiku. Temeljni pojmovi, definicija i struktura kineziološke metodike. Odnos kineziološke metodike prema drugim znanostima.
Uloga, cilj i zadaće tjelesne i zdravstvene kulture u radu s djecom rane i predškolske dobi. igara u funkciji motoričkog razvoja učenika. Općepripremne vježbe.
Izbor i primjena kinezioloških operatora. Biotička motorička znanja i njihova primjena u radu s djecom rane školske dobi: motorička znanja za svladavanje prostora, prepreka, otpora i manipulacije objektima i pomagalima.
Organizacijski oblici rada u području kineziološke kulture (aktivnosti na otvorenom, aktivnosti u dvorani, aktivnosti u vodi, na ledu i snijegu, aktivnosti u adaptiranim prostorima - jutarnja tjelovježba, izleti, šetnja, ljetovanja, zimovanja, organizirani sportski programi, priredbe, javni nastupi i igra).
Praktično izvođenje motoričkih aktivnosti i usvajanje motoričkih znanja (biotička motorička znanja za svladavanje prostora, prepreka, otpora i manipulaciju objektima) i kineziološka znanja elemenata igre i sportskih aktivnosti.

Procentualna podjela stijecanja ECTS bodova:
pismeni završni ispit 25%
kolokvij(i) 40%
nazočnost na nastavi 5%
aktivnost 10%
seminarski rad 10%
vježbe 10%
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1.Findak, V. (2003). Metodika tjelesne i zdravstvene kulture. Zagreb. Školska knjiga. 2.Pejčić, A. (2005). Kineziološke aktivnosti za djecu predškolske i rane školske dobi. Rijeka, Visoka učiteljska škola u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Rijeka. 3.Pejčić, A. (2002). Igre za male i velike. Rijeka. Visoka učiteljska škola u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Rijeka. 4.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2006). HNOS. Nastavni plan i program za osnovnu školu. Zagreb.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Kineziologija
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu