Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Engleski jezik I
Kratica: EJ1-1USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 30(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Ester Vidović
Izvođači: v. pred. dr. sc. Ester Vidović ( Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
analizirati tekstove srednjeg stupnja složenosti iz područja struke i svakodnevnog života;
primijeniti usvojene gramatičke strukture u pismenom i usmenom izražavanju;
primijeniti usvojeno znanje iz područja vokabulara i gramatike pri analizi teksta;
koristiti jezik tečno i učinkovito pri sudjelovanju u diskusijama na određenu temu;
napisati prikaz znanstvenog članka.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Tekstovi iz područja struke i oni koji govore o struci te oni koji se odnose na sustave obrazovanja u zemljama engleskog govornog područja.
Gramatički dio obuhvaća osnove neophodne za konkretno razumijevanje jezika, tj. formiranje ispravnih jezičnih konstrukcija.
Predviđa se obrada upotrebe različitih glagolskih vremena i oblika, transformacija rečenica te obrada standardiziranih formi različitih pisanih tekstova.
Sadržaji se usmjeravaju na specifičnosti jezika i definiranje jezičnih struktura te analizu jezičnih konstrukcija koje ne korespondiraju u materinjem jeziku.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Literatura (izvori za učenje) Obavezna: 2.9.1 Alujević Marasović M. (2003.), English for Educators. Split: Teachers College, University of Split 2.9.2 Sharman E. (2006.), Across Cultures, Longman 2.9.3 Thomson, A.J.;Martinet A.V. (1986) A Practical English Grammar, OUP Dodatna: 2.9.5Filipović,R. (1988) An Outline of English Grammar, Zagreb, Školska knjiga 2.9.6Bujas,Ž. (1999) Veliki hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski rječnik, Zagreb, Globus 2.9.7Izbor tekstova iz novina, časopisa, školskih knjiga
2. Literatura (izvori za učenje) Obavezna: 2.9.1 Alujević Marasović M. (2003.), English for Educators. Split: Teachers College, University of Split 2.9.2 Sharman E. (2006.), Across Cultures, Longman 2.9.3 Thomson, A.J.;Martinet A.V. (1986) A Practical English Grammar, OUP Dodatna: 2.9.5Filipović,R. (1988) An Outline of English Grammar, Zagreb, Školska knjiga 2.9.6Bujas,Ž. (1999) Veliki hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski rječnik, Zagreb, Globus 2.9.7Izbor tekstova iz novina, časopisa, školskih knjiga
3.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu