Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Engleski jezik II
Kratica: EJ2-2USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 15(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Ester Vidović
Izvođači: dr. sc. Morana Drakulić ( Predavanja, Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Engleski jezik I
- položen!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
analizirati specijalističke članke kao i članke izvan struke;
uočiti gramatičke principe neophodne za korektno razumijevanje jezika u tekstovima;
primijeniti usvojeno znanje na području vokabulara i gramatike;
sudjelovati u diskusijama na određenu temu pri analizi teksta

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Tekstovi iz područja struke i oni koji govore o struci. Gramatički dio obuhvaća obradu zavisnih rečenica (kondicionalne rečenice, vremenske i namjenske rečenice), kompleksnijih gramatičkih struktura kao što su izražavanje hipoteza u prošlosti i sadašnjosti, modalnih glagola. Sadržaji se usmjeravaju na specifičnosti jezika i definiranje jezičnih struktura i analizu jezičnih konstrukcija koje ne korespondiraju u materinjem jeziku.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obvezna literatura: Alujević - Marasović M.(2003)English for Educators.Split: Teachers¨ College, University of Split, str. 37 - 64 Sharman E.(2006)Accross Cultures, Longman, str. 77-159 Thomson,A.J,Marinet,A.V.(1986)A Practical English Grammar, OUP Dodatna: Filipović,R.(1988) An Outline of English Grammar, Zagreb,Školska knjiga Bujas,Ž.(1999)Veliki hrvatsko- engleski i englesko - hrvatski rječnik, zagreb, Globus Izbor tekstova iz novina, časopisa, školskih knjiga
2. Obvezna literatura: Alujević - Marasović M.(2003)English for Educators.Split: Teachers¨ College, University of Split, str. 37 - 64 Sharman E.(2006)Accross Cultures, Longman, str. 77-159 Thomson,A.J,Marinet,A.V.(1986)A Practical English Grammar, OUP Dodatna: Filipović,R.(1988) An Outline of English Grammar, Zagreb,Školska knjiga Bujas,Ž.(1999)Veliki hrvatsko- engleski i englesko - hrvatski rječnik, zagreb, Globus Izbor tekstova iz novina, časopisa, školskih knjiga
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Engleski jezik I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu