Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika matematike I
Kratica: MM1-7USOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 30(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Neva Slani
Izvođači: v. pred. dr. sc. Neva Slani ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Matematika II - položena!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Činjenična znanja.Analiziranje činjenica unutar područja rada ili učenja
Teorijska znanja. Analiziranje teorijskih znanja unutar područja rada ili učenja
Vještine: spoznajne .Jednostavna apstraktna logička razmišljanja (potrebna za odabir i primjenu
relevantnih informacija u izvršenju skupa složenih specifičnih zadataka) u promjenjivim uvjetima.

Samostalnost. Izvršenje složenih zadataka i prilagođavanje vlastitoga ponašanja unutar zadanih smjernica u poznatim uvjetima
Odgovornost. Preuzimanje odgovornosti za izvršenje složenih zadataka u poznatim uvjetima

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Metodika nastave matematike. Predmet i zadaci metodike nastave matematike, posebno metodike početne nastave matematike.
2. Matematika kao nastavni predmet. Osvrt na povijesni razvoj matematike i nastave matematike. Značaj i uloga matematike u odgojno-obrazovnom procesu. Ciljevi i zadaci nastave matematie.
Sadržaj nastave matematike. Nastavni plan i program matematike.
3. Nastava matematike. Planiranje nastavnog rada. Metodičko oblikovanje sata nastave matematike. Načela u početnoj nastavi matematike. Metode u početnoj nastavi matematike. Sociološki oblici rada u nastavi matematike. Organizacija nastavnog sata.
4. Metodičko oblikovani sadržaji u početnoj nastavi matematike. Oblici - osnovni geometrijski pojmovi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
3. http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=14181
4. http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2685
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Matematika II
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu