Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika hrvatskog jezika III
Kratica: MHJ3-7USOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 45(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Opašić
Izvođači: doc. dr. sc. Maja Opašić ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Metodika književnosti: Interpretacija bajke i basne. Igrokaz u razrednoj nastavi. Lektira u razrednoj nastavi. Nastavni sat lektire.

Metodika medijske kulture: Svrha, ciljevi i zadaće nastave medijske kulture. Sadržaji medijske kulture u nastavnom planu i programu. Metodički sustavi i pristupi u nastavi medijske kulture. Načela nastave medijske kulture. Nastavni sat medijske kulture, interpretacija lutkarskog igrokaza, interpretacija filma, usporedba filma s književnim djelom, lutkarska predstava, strip, dječji časopisi, televizijske emisije, računalo.

Metode poticanja i razvoja vještine čitanja u razrednoj nastavi. Ispitivanje i vrednovanje čitanja.

Poučavanje pisanju, zanatska i stvaralačka razina pisanja. Primjena rukopisnoga pisma. Pisano stvaralaštvo učenika. Učenički sastavak. Proces nastajanja sastavka. Uvježbavanje pisanja sastavka. Ispitivanje i vrednovanje pisanja. Načini ispravljanja i vrednovanja učeničkoga sastavka.

Diktat u razrednoj nastavi hrvatskoga jezika. Izbor teksta diktata. Vrste diktata i njihova izvedba. Vrednovanje diktata.

ČA, KAJ, ŠTO u razrednoj nastavi (primjena načela zavičajnosti)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Metodika hrvatskog jezika II
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu