Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika matematike III
Kratica: MM3-9USOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 45(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Neva Slani
Izvođači: v. pred. dr. sc. Neva Slani ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Metodika matematike II - položena!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Činjenična znanja. Analiziranje činjenica unutar područja rada ili učenja
Teorijska znanja. Analiziranje teorijskih znanja unutar područja rada ili učenja
Vještine: spoznajne .Jednostavna apstraktna logička razmišljanja (potrebna za odabir i primjenu
relevantnih informacija u izvršenju skupa složenih specifičnih zadataka) u promjenjivim uvjetima.
Samostalnost. Izvršenje složenih zadataka i prilagođavanje vlastitoga ponašanja unutar
zadanih smjernica u poznatim uvjetima
Odgovornost. Preuzimanje odgovornosti za izvršenje složenih zadataka u poznatim uvjetima

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
- ocjenska predavanja (OŠ Vežica)
- zajednički kritički osvrt na održana ocjenska predavanja.

U preostalim terminima obradit će se sljedeće:
1. Osvrt na literaturu koju će studenti koristiti u pripremi nastave
2. Natuknice vezane za primjereno ponašanje u školi kao i dobro pripremljen i predstavljen sat
3. Projekt u nastavi matematike.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
3. http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=14181
4. http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2685
5. https://mzo.hr/sites/default/files/dokumenti/2017/OBRAZOVANJE/NACION-KURIK/nacionalni_kurikulum_za_osnovnoskolski_odgoj_i_obrazovanje.pdf
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Metodika matematike II
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu