Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kultura govorenja i pisanja
Kratica: KGIP-1PPOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Opašić
Izvođači: doc. dr. sc. Maja Opašić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Jezična kultura i komunikacija. Komunikacijski proces. Vrste komunikacije. Usvajanje i učenje jezika.
Jezične djelatnosti govorenje, slušanje, čitanje, pisanje, prevođenje.
Osnove pravopisne, pravogovorne, gramatičke, leksičke i stilističke norme hrvatskoga standardnoga jezika. Funkcionalni stilovi. Normativni priručnici i načini njihove uporabe.
Vještina čitanja. Vrste čitanja. Strategije čitanja.
Komunikacijski tekstovi u govoru i pismu.
Seminarski rad i izlaganje stručnoga teksta kao specifičan oblik komunikacije.
Vještina govorenja. Retorika. Vrste govornih iskaza. Vrednote govorenoga jezika. Govorna interpretacija teksta. Usavršavanje govornoga izraza u različitim govornim iskazima (govor, dijalog, izlaganje, pripovijedanje, raspravljanje, opisivanje, prepričavanje i sl.).
Vještina pisanja. Tekstne vrste pisanoga jezika. Usavršavanje vještine pisanoga izražavanja u različitim tekstnim vrstama i stilovima (esej, prikaz, molba, žalba, životopis, izvještaj, sažetak, vijest, obavijest, poziv, elektronička poruka, SMS poruka, PowerPoint prezentacija).
Povezivanje jezičnih djelatnosti govorenja i pisanja međusobno i povezivanje s čitanjem i slušanjem.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu