Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Glazbena umjetnost
Kratica: GU-2PPOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 15(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Znanja: Očekuje se da će studenti poznavati, pravilno tumačiti i interpretirati osnovne pojmove iz teorije glazbe, glazbene umjetnosti na temelju slušne percepcije i samostalnog proučavanja literature s ciljem primjene glazbenih primjera u radu s djecom na njihovom socioemocionalnom razvoju, psihofizičkom i estetskom razvoju. Znanja i vještine studenata provjeravat će se: kontinuiranom reprodukcijom glazbe na vježbama, kolokviju i seminarima, te na završnom ispitu.
Spoznajne vještine: Prepoznavanje i primjena odgovarajućih postupaka u posredovanju
glazbe djetetu ranog i predškolskog razdoblja. Ove će se kompetencije provjeravati u izlaganju seminarskih radova, interpretaciji glazbenih primjera na vježbama i na kolokviju te na završnom ispitu.
Psihomotorične vještine: Povezivanje glazbenoizražajnih zakonitosti i slušne percepcije te reprodukcije glazbe. Ove će se kompetencije provjeravati na vježbama, seminarima, kolokviju i na završnom ispitu.
Socijalne vještine: Refleksivnost i empatičnost u komunikacijskim procesima u skupini i u individualnom radu s djetetom.
Odgovornost: U postizanju cilja otkrivanja glazbenih potreba djeteta i razvoja kreativnosti u svim glazbenim situacijama i prožimanju raznolikosti glazbenih izraza, glazbenog ukusa, glazbenog i kulturnog identiteta.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Uvodno predavanje.
Elementi teorije glazbe: tonski sustav, temperirana i netemperirna glazba.
Notni sustav.
Glazbeni izražajni elementi.
Ljestvica, predznaci, intervali: kvintni i kvartni krug.
Suzvuk, trozvuk, kvintakord.
Glazba kroz povijest: stare kulture; notni sustav.
Srednjevjekovna glazba i druge umjetnosti u zapadnoj kulturi; renesansa.
Renesansa: oblici vokalne i instrumentalne glazbe i predstavnici; barok.
Barok: glazbeni elementi, oblici i predstavnici: europski i hrvatski.
Klasika: glazbeni elementi, oblici i predstavnici: europski i hrvatski.
Romantika: romantika ranog, srednjeg i kasnog razdoblja, instr. oblici i predstavnici
Glazba 20. st.: oblici i predstavnici: europski i hrvatski.
Tradicijska glazba u umjetničkoj glazbi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Sam, R. (1998) Glazbeni doživljaj u odgoju djeteta, Rijeka: Glosa. 2. Mayer-Bobetko, S. (1991) Osnove glazbene kulture. Zagreb: Školska knjiga. 3. Andreis, J. (1975) Povijest glazbe, knjiga 1-3. Zagreb: Liber-Mladost.
Preporučena literatura:
2. 1. Županović, L. (1999) Tvorba glazbenog djela. Zagreb: Školske novine 2. Stipčević, E. (1997) Hrvatska glazba. Zagreb: Školska knjiga.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu