Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu II
Kratica: KMK2-5PPOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 30(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Vilko Petrić
Izvođači: doc. dr. sc. Vilko Petrić ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu I - odslušana!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Nakon odslušanog kolegija (predavanja i vježbe) studenti bi trebali moći u potpunosti opće kompetencije koje su preduvjet usvajanju i razvoju specifičnih kompetencija. Moći će razlikovati temeljne pojmove i strukturu kineziološke znanosti i kineziološke metodike, te razviti kompetenciju rukovođenja svim organizacijskim osnovnim oblicima rada u području tjelesne i zdravstvene kulture te analizirati, usporediti i primijeniti dobivene rezultate mjerenjem antropoloških obilježja djece rane i predškolske dobi. Opće kompetencije razvit će se kao preduvjet razvoja specifičnih kompetencija.
Opće kompetencije studenti će razvijati metodama učenje, razgovora, usmenog izlaganja, demonstracije i praktičnim izvođenjem motoričkih zadataka.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Odabir i mogućnost primjene kinezioloških sadržaja za određene organizacijske oblike rada i dijelove aktivnosti (opće pripremne vježbe, biotička motorička znanja, elementarne igre , štafetne igre i momčadske igre, elementi sportskih igara, plesne strukture). Metodički organizacijski oblici rada (frontalni, grupni, individualni) i metode rada u području tjelesne i zdravstvene kulture. Upoznavanje sa zahtjevima osobne higijene, higijene opreme i prostora za tjelesnu aktivnost. Praktično pripremanje studenata za provođenje kinezioloških aktivnosti. Izrada programa rada zasnovanog na razini antropoloških obilježja djece odabrane skupine.
Praktično izvođenje aktivnosti iz područja kineziološke metodike.

Procentualna podjela stijecanja ECTS bodova:
pismeni završni ispit 30%
kolokvij(i) 30%
nazočnost na nastavi 10%
aktivnost 5%
vježbe 25%
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Findak, V., Šnajder,V.: (1986) Tjelesne aktivnosti djece i učenika na zimovanju, Školske novine, Zagreb. 2. Findak, V.: (1992) Metodički organizacijski oblici rada u edukaciji, sportu i sportskoj rekreaciji, Hrvatski savez za sportsku rekreaciju, Montorex, Zagreb. 3. Findak, V.: (1997) Programiranje u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, Školske novine, Zagreb. 4. Findak, V., Delija, K.: (2001) Tjelesna i zdravstvena kultura u predškolskom odgoju, Edip, Zagreb. 5. Mraković, M.: (1992) Uvod u sistematsku kineziologiju, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb. 6. Pejčić, A.: (1990) Općepripremne vježbe za najmlađe, Pedagoški fakultete u Rijeci, Rijeka. 7. Pejčić, A., Berlot, S.: (1996) Sadržaji tjelesne i zdravstvene kulture za prva črtiri razreda osnivne škole, Sveučilište u Rijeci, Rijeka. 8. Pejčić, A.: (2001) Zdrav duh u zdravu tijelu, Sveučilište u Rijeci, Rijeka. 9. Pejčić, A.: (2002) Igre za male i velike, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Rijeka.
2. Obavezna literatura: 1. Findak, V., Šnajder,V.: (1986) Tjelesne aktivnosti djece i učenika na zimovanju, Školske novine, Zagreb. 2. Findak, V.: (1992) Metodički organizacijski oblici rada u edukaciji, sportu i sportskoj rekreaciji, Hrvatski savez za sportsku rekreaciju, Montorex, Zagreb. 3. Findak, V.: (1997) Programiranje u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, Školske novine, Zagreb. 4. Findak, V., Delija, K.: (2001) Tjelesna i zdravstvena kultura u predškolskom odgoju, Edip, Zagreb. 5. Mraković, M.: (1992) Uvod u sistematsku kineziologiju, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb. 6. Pejčić, A.: (1990) Općepripremne vježbe za najmlađe, Pedagoški fakultete u Rijeci, Rijeka. 7. Pejčić, A., Berlot, S.: (1996) Sadržaji tjelesne i zdravstvene kulture za prva črtiri razreda osnivne škole, Sveučilište u Rijeci, Rijeka. 8. Pejčić, A.: (2001) Zdrav duh u zdravu tijelu, Sveučilište u Rijeci, Rijeka. 9. Pejčić, A.: (2002) Igre za male i velike, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Rijeka. Izborna iteratura: 1. Zbornik radova, (2002) Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, 11. Ljetna škola kineziologa RH, Rovinj. 2. Zbornik radova, (2003) Metode rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije, 12. Ljetna škola kineziologa RH, Rovinj. 3. Zbornik radova, (2004) Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije, 13. Ljetna škola kineziologa RH, Rovinj.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu