Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Istraživačko-spoznajni integrirani kurikulum II
Kratica: ISK2-5PPOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić
Izvođači: dr. sc. Danijela Blanuša Trošelj ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta:

PREDUVJETI UPISA PREDMETA
Istraživačko-spoznajni integrirani kurikulum I - odslušan!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Osposobljavanje studenata u prikupljanju i analiziranju podatka o osnovnim činiocima, uvjetima i različitim metodičkim postupcima oblikovanja cjeline odgojno-obrazovnog procesa u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Promišljanje i izvođenje odgojno-obrazovnog procesa u cilju cjelovitog razvoja djeteta i zadovoljavanja potreba, interesa za istraživanjem i provjeravanjem njihovih teorija utemeljenih na dječjoj prirodnoj radoznalosti.
Opće kompetencije:
- razvit sposobnost kritike i samokritike u neposrednim aktivnostima s djecom
- razviti sklonost prema timskom radu, suradničkom učenju, planiranju i realizaciji različitih aktivnosti u institucionalnom kontekstu
- razviti sposobnost raznolikosti: socijalne, fizičke, kognitivne u planiranju, praćenju i interpretiranju dječjih aktivnosti

Specifične kompetencije:
- analizirati i primijeniti u vođenju odgojno-obrazovnog procesa s djecom specifičnosti spoznajnog procesa koji polazi od promatranja, unošenja promjena, praćenja, iskazivanja i prepoznavanja pojava, preko raščlambi uviđaja i zaključivanja
- koristiti i obrazložiti izbor sadržaja i aktivnosti s mogućnostima, sposobnostima i potrebama djece
- napraviti samostalnu pismenu pripremu i didaktička sredstva za izvođenje odgojno-obrazovnog procesa u skladu s dječjom prirodom
- osmisliti i izvesti odgojno ?obrazovnu aktivnost s djecom
- analizirati i evaluirati odgojno-obrazovne aktivnosti

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Poseban naglasak bit će usmjeren na sumiranje dosadašnjih iskustava i spoznaja iz kolegija i sistematiziranja istih u pripremanju i izvedbi samostalnih aktivnosti s djecom s posebnim osvrtom na procese refleksije i samoreflksije u grupnoj raspravi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
3.
4.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Istraživačko-spoznajni integrirani kurikulum I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu