Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Obiteljska pedagogija
Kratica: OP-6PPOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. Vesna Katić
Izvođači: v. pred. Vesna Katić ( Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Razviti nove vještine učenja kao pretpostavke daljnjeg kontinuiranog, cjeloživotnog obrazovanja
Primijeniti znanja o odgoju i obrazovanju u obiteljskom kontekstu na profesionalno odgovoran i s etički usklađenim načelima
Razviti više razine postignuća kao pretpostavke za daljnje učenje i fleksibilnost u promjenljivim društvenim i profesionalnim uvjetima
Razviti kvalitetu autonomnog učenja
Uočiti probleme i riješiti ih
Primijeniti komunikacijske vještine i ostale vještine prijenosa znanja
Argumentirano promišljati i razumjeti obitelj kao društvenu grupu i edukacijski kontekst
Opisati i analizirati strukturu suvremene obitelji kao pretpostavke za njenu odgojnu funkciju
Definirati, opisati, interpretirati i usporediti različita teorijska gledišta kojima se tumači posebnosti odgojnog djelovanja u suvremenoj obitelji
Primijeniti više razine znanja i razumijevanja u području odgojnih procesa u suvremenoj obitelji u ranom i predškolskom djetinjstvu

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Teorijske pretpostavke suvremene obiteljske pedagogije kao pedagoške discipline
1.1. Cilj, zadaci i predmet proučavanja obiteljske pedagogije;određenje mjesta u sustavu pedagoških disciplina i njen odnos prema drugim znanostima
1.2. Posebnosti istraživanja u području obiteljske pedagogije - od kvantitativnog ka kvalitativnim istraživanjima.
2. Obitelj kao društvena skupina
2.1. Kraći povijesni pregled razvoja od porodice do suvremene obitelji
2.2. Osnovne sociološke kategorije obitelji pojam srodstva, obiteljske strukture, odnosi u obitelji te obiteljske funkcije
2.3. Suvremena obitelj i njene značajke
2.4. Pedagoške implikacije promjena u suvremenoj obitelji u kontekstu aktualnih društvenih promjena.
3. Obitelj kao odgojna zajednica
3.1. Posebnosti odgojnih utjecaja u obitelji kao primarnoj odgojnoj zajednici, Vrijednosni sustav roditelja kao pretpostavka uspješnog odgojnog djelovanja
3.2. Stilovi odgoja suvremene obitelji
3.3. Sredstva i metode roditeljskog utjecaja.
4. Otvorenost obitelji prema društvenoj sredini obitelj između intime i komunikacije
4.1. Potrebe suvremene obitelji njena komunikacijska dimenzija. Što obitelj treba iz socijalne sredine i kako to postiže
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Brajša-Žganec A.(2003). Dijete i obitelj,emocionalni i socijalni razvoj. Jastrebarsko : Naklada Slap. 2. Covey, S. R. (1998), Sedam navika uspješne obitelji. Zagreb: Mozaik knjiga. 3. Gordon, T. (1996), Škola roditeljske odgovornosti. Zagreb: Poduzetništvo Jakić. 4. Longo, I. (2001), Roditeljstvo se može učiti. Alinea, Zagreb. 5. Ljubetić, M. (2012), Nosi li dobre roditelje roda. Zagreb: Profil.
Preporučena literatura:
2. 1. Arendell,T. (1997.), Conteporary parenting, challenges and issues. London: Sage Publications. 2. Berger,E.H. (1991) Parents as Partners in Education: The School and Home Working Together. New York: Macmillan Publishing Company. 3. Brott, A. (1998), Kako biti tata. Zagreb: Mozaik knjiga. 4. Gerson, K. (1997), The social construction of fatherhood. U: Arendell,T. (1997.), Conteporary parenting, challenges and issues. London: Sage Publications. str. 119-154. 5. Janković, J. (2008). Obitelj u fokusu. Zagreb: etcetera d. o. o.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu