Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Jezično-komunikacijski integrirani kurikulum II
Kratica: JKK2-6PPOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. Vesna Katić
Izvođači: v. pred. Vesna Katić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Jezično-komunikacijski integrirani kurikulum I odslušan

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Izvoditi usmenu i pismenu komunikaciju na materinjem jeziku
Demonstrirati razumijevanje raznolikosti i multikulturalnosti
Poduprijeti primjenu interpersonalnih vještina i timski rad
Voditi i upravljati vlastitim učenjem
Osmisliti i kreirati nove ideje
Potvrditi elementarno poznavanje I primjenu računala
Opravdati etičku posvećenost
Prepoznati i analizirati osnovne činioce, uvjete i različite metodičke postupke pri oblikovanju cjeline odgojno-obrazovnog procesa usmjerenog na jezično komunikacijski aspekt integriranog kurikuluma
Analizirati I sintetizirati sadržaje s psihofizičkim karakteristikama razvoja djece rane I predškolske dobi
Aktivno primjenjivati stečene spoznaje o osnovnim komunikacijskim procesima u svakodnevnom životu i odgojno obrazovnim situacijama

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Značaj metodičkog oblikovanja interakcije u institucionalnom kontekstu (interakcija i komunikacija s odraslima i djecom)
Struktura odgojno-obrazovnog procesa u dječjim jaslicama i vrtićima u oblikovanju i razvoju jezično komunikacijske kompetencije djeteta
Aktivnosti djece u procesu razvojnog stimuliranja i usmjeravanja jezično komunikacijskih kompetencija
Izbor i metodičko strukturiranje sadržaja
Metodički postupci u razvoju jezično komunikacijske kompetencije djeteta
Okruženje u jezično komunikacijskom kurikulumu Uloga odgajatelja jezično komunikacijskom kurikulumu
utjecaji na oblikovanje kurikuluma, planiranje kurikuluma, praćenje i vrednovanje jezične i komunikacijske kompetencije predškolske djece
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jezično ? komunikacijski integrirani kurikulum I Ajduković, Ž. i drugi. (2007), Velika enciklopedija malih aktivnosti. Zagreb: Školska knjiga. Herljević, I. (2002), Govor, ritam, pokret. Lekenik: Ostvarenje. Hicela, I. ((2010), Dijete, odgojitelj i lutka. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga. Miljak, A. (2009), Življenje djece u vrtiću. Zagreb: SM Naklada: 11 ? 156. Petrović Sočo, B. (1997), Dijete, odgajatelj i slikovnica, akcijsko istraživanje. Zagreb: Alineja. Pokrivka, V. (1985), Dijete i scenska lutka. Zagreb: Školska knjiga. Str. 21 ? 47 Rothschild, J., Daniels, E.R. (1999), Bogatstvo materijala kao izvor dječje spoznaje. Zagreb: UR ?Korak po korak?.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Jezično-komunikacijski integrirani kurikulum I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu