Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Djeca, okoliš i održivi razvoj
Kratica: DOOR-5PPOpterećenje: 15(P) + 30(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dunja Anđić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Dunja Anđić ( Seminar )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

Cilj predmeta je osposobiti studente za teorijsko-praktični okvir odgojno-obrazovnog rada predškolskih ustanova u području odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj na otvorenim prostorima. Podrazumijeva razvijanje kompetencija potrebnih za kreiranje vrtićkog i izvanvrtićkog konteksta integriranog kurikuluma za konstrukciju i realizaciju aktivnosti djece predškolskog uzrasta u odgoju i obrazovanju za okoliš i održivi razvoj na otvorenim prostorima.
Opće kompetencije koje će se razvijati ovim kolegijem uključuju sljedeće; student će znati:
1. objasniti vrste i ulogu igre te je primijeniti u procesu razvoja i učenja djeteta
2. organizirati i provoditi fleksibilan vremenski ritam življenja djece u dječjem
vrtiću
3. prilagoditi tijek aktivnosti u (ne)planiranim okolnostima i situacijama
4. kreirati aktivnosti na osnovi praćenja djeteta i njegovih interesa
5. pripremiti prostorno-materijalno okruženje u skladu s razvojnim potrebama i interesima djeteta
6. izraditi, prikupiti i pripremiti poticaje za učenje, istraživanje i stvaranje
7. identificirati prednosti i nedostatke u organizaciji prostorno-materijalnoga okruženja
8. prepoznati i riješiti moguće prepreke u zaštiti zdravlja i sigurnosti djece
9. demonstrirati odgovarajuće prezentacijske i komunikacijske vještine
10. provoditi i vrednovati ostvarivanje posebnih i alternativnih odgojno-obrazovnih programa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. . Uzelac, V., Starčević, I. (1999), Djeca i okoliš. Rijeka: Adamić. 2. Uzelac, V., Vodopivec-Lepičnik, J., Anđić, D. (2013.2014.). Djeca-odgoj i obrazovanje-održivi razvoj. U POTRAZI ZA PERSPEKTIVAMA ODRŽIVOSTI..... Golden marketing-Tehnička knjiga. Zagreb. SVEUČILIŠNI UDŽBENIK.. 3. Cjeloživotno učenje za održivi razvoj (2008.). 1. i 2. svezak ur. Uzelac, V., Vujičić, L.; 3. svezak ur. Uzelac, V., Vujičić, L., Boneta, Ž. Učiteljski fakultet u Rijeci, Rijeka 2008. Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Cjeloživotno učenje za održivi razvoj", svibanj 2008., Plitvice. Napomene: 4.Uzelac, V. (1993), Djelatnosti u razvoju ekološke osjetljivosti djece. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor. 5.xxx (2004), Ekologija u odgoju i obrazovanju. Dani Ante Starčevića. Zbornik radova. Gospić: Visoka učiteljska škola. 6.Learning outside the Classroom. http://www.lotc.org.uk/About/About-this-site.aspx 7. Edukativne slikovnice, razni autori. (Edukativna serija slikovnica ?Spasimo Zemlju? M. Milčec, Kukić, D.)
2. DODATNA LITERATURA Napomena: Ako student nije u mogućnosti doći do navednih dodatnih izvora literature, može ponuditi i vlastiti popis koji će predočiti nastavniku na završnom usmenom ispitu, a o čemu će se prethodno konzultirati s nastavnikom. 1. Vodopivec-Lepičnik, J. (2007.), Prvi koraci u odgoju i obrazovanju za okoliš. Alisa Press, Kraljevo. 2. Spajić-Vrkaš, V., Hudek, J. (1995), Svijet u opasnosti: popularna ekološka početnica za učenike osnovne škole. Zagreb:Kult film. 3. Ostali časopisi ekološke problematike: National geografic, Eko-revija, Geo, Meridijani, Gospodarstvo i okoliš, Horizont i dr.(o tome će student izvjestiti nastavnika na konzultacijama ili pri završnom usmenom ispitu).... Napomena: Nastavnik zadržava pravo promjene izvora odnosno literature za učenje o čemu će pravodobno informirati studente. U slučaju da postoje posebni naputci za izučavanje literature, nastavnik će ih predočiti studentima na nastavi.
3.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu