Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Alternativni programi
Kratica: AP-5RPOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. Vesna Katić
Izvođači: v. pred. Vesna Katić ( Seminar )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Izvoditi usmenu i pismenu komunikaciju na materinjem jeziku
Demonstrirati razumijevanje raznolikosti i multikulturalnosti
Poduprijeti primjenu interpersonalnih vještina i timski rad
Voditi i upravljati vlastitim učenjem
Osmisliti i kreirati nove ideje
Argumentirano promišljati o alternativnim programima u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju i tako promicati ideju različitosti kao kvalitativnog dosega suvremenog izvanobiteljskog odgoja u RH
Razumjeti smisao demokratičnosti odgojno obrazovnog sustava u aspektu promicanja ideje pluralizma u predškolskom odgoju

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Alternativnost u pedagogiji shvaćena kao proizvod pluralizma u pedagoškoj teoriji i praksi
Razlozi za afirmaciju ideje pluralizma u predškolskom odgoju
Povijesni pregled ideje alternativnosti u svjetskim i domaćim predškolskim sustavima
Waldorfska pedagogija R. Stainera i umijeće odgajanja koje nije zbir pedagoških metoda već određeni životni stav
Casa dei bambini dječja kuća M. Montessori
Reggio pedagogija L. Malaguzzi
Socijalno situacijski pristup J. Zimmer
Head start kurikulum za rano obrazovanje
Agazzi metoda
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Knjiga upoznaje s osnovama i ciljevima waldorfske pedagogije. Nudi sveobuhvatan odgovor na pitanje što je waldorfska pedagogija
2.
3. Članak se nalazi u časopisu Dijete Vrtić Obitelj, XII (47)
4. Dijelovi knjige: 13 - 16; 33 - 45; 56 - 77; 133 - 198.
5.
6. Riječ je o časopisu Dijete vrtić obitelj, broj 86 koji je posvećen pedagoškom pluralizmu
Preporučena literatura:
7.
8.
9.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu