Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Razvojna psihologija
Kratica: RP-1USOpterećenje: 45(P) + 30(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić ( Seminar )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Uvod u razvojnu psihologiju (Definiranje; Periodizacija; Metodologija; Povijest; Temeljna pitanja);
2. Razvojne teorije (Psihoanaliza; Biheviorizam; Socijalno učenje; Kognitivna teorija Piageta; Sociokulturalna teorija Vigotskog; Model obrade Informacija; Etološka i evolucijska perspektiva; Teorija ekoloških sustava);
3. Biološke i okolinske osnove razvoja i njihova interakcija;
4. Prenatalni razvoj;
5. Tjelesni i psihomotorni razvoj;
6. Kognitivni razvoj (Piaget i Vigotski; Razvoj osjeta, percepcije i pažnje; Učenje i pamćenje; Govor; Mišljenje; Inteligencija);
7. Emocionalni i socijalni razvoj (Erikson, Kohlberg, Roditelji i privrženost, Vršnjaci; Socijalizacija i socijalna kognicija; Igra; Spolne uloge; Moralni razvoj; Razvoj pojma o sebi; Razvoj identiteta; Razvoj emocija, Razvoj temperamenta i ličnosti);
8. Periodizacijski pristup razvoju (Dojenče; Prve dvije godine; Rano djetinjstvo; Srednje djetinjstvo; Pubertet i adolescencija).

Aktivnosti i vrednovanje:
aktivnost u nastavi [5%]
učenje na daljinu [10%]
seminarski rad [15%]
kontinuirana provjera znanja [40%]
pismeni završni ispit [30%]
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
3.
4.
Preporučena literatura:
5.
6.
7.
8.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu