Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika hrvatskog jezika I
Kratica: MHJ1-5USOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Opašić
Izvođači: doc. dr. sc. Maja Opašić ( Seminar )
Opis predmeta: Metodika hrvatskoga jezika kao znanstvena i praktična disciplina.
Školski predmet Hrvatski jezik u razrednoj nastavi. Svrha i zadaće školskoga predmeta Hrvatski jezik. Ishodi učenja.
Programska i kurikulska određenja, standardi i kompetencije školskoga predmeta Hrvatski jezik.
Poučavanje Hrvatskoga jezika u poveznici s razvijanjem ključnih kompetencija.
Nastavna načela u poučavanju hrvatskoga jezika i književnosti.
Metode, metodički sustavi i oblici poučavanja hrvatskoga jezika i književnosti.
Tipovi nastavnih sati i obilježja strukture nastavnih sati u pojedinome nastavnom području predmeta Hrvatski jezik.
Izvori znanja, nastavna sredstva i pomagala u poučavanju hrvatskoga jezika i književnosti.
Osnovne sastavnice učiteljeve pisane priprave za izvođenje nastavnih jedinica iz Hrvatskoga jezika.
Jezične djelatnosti u poučavanju, učenju i nastavi Hrvatskoga jezika. Komunikacijska kompetencija.

Vrednote govorenoga jezika i interpretativno čitanje.

Poučavanje početnoga čitanja i pisanja:
Početno čitanje i pisanje kao posebno nastavno područje. Jezikoslovne, psihološke i sociološke pretpostavke početnoga čitanja i pisanja. Tehnike početnoga pisanja. Tehnike i vrste čitanja u prvom razredu. Metodički sustavi, pristupi, strategije i metode poučavanja početnoga čitanja i pisanja. Struktura i izvođenje nastavnih jedinica početnoga čitanja i pisanja. Vrednovanje učeničkih postignuća u početnom čitanju i pisanju.
Hrvatska standardna školska pisma.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Hrvatski jezik II
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu