Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Likovno oblikovanje
Kratica: LO-3PPOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 30(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Zlata Tomljenović
Izvođači: doc. dr. sc. Zlata Tomljenović ( Likovne vježbe na I i II godini studija )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Razvijanje općih osobnih kompetencija i stručnih kompetencija vezanih za vizualno-likovno opismenjavanje, sposobnost ispravnog interpretiranja pojmova likovnog jezika, posjedovanje znanja i praktičnih vještina vezanih za uporabu likovnih tehnika i materijala, sposobnost samostalne analize likovnoumjetničkih djela, razvijanje kreativnog mišljenja i izražavanja na području crtanja, slikarstva, trodimenzionalnog oblikovanja, grafike i dizajna

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Likovni jezik - likovni elementi: točka, crta, boja, ploha, površina, tekstura, volumen, prostor; kompozicijski elementi: ritam, kontrast, dominacija, harmonija, ravnoteža, simetrija
Likovne tehnike i materijali
Vizualne komunikacije
Analiza likovnoumjetničkog djela
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
Preporučena literatura:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu