Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika matematike II
Kratica: MM2-8USOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 30(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Neva Slani
Izvođači: v. pred. dr. sc. Neva Slani ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Metodika matematike I - položena!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Činjenična znanja. Analiziranje činjenica unutar područja rada ili učenja
Teorijska znanja. Analiziranje teorijskih znanja unutar područja rada ili učenja
Vještine: spoznajne .Jednostavna apstraktna logička razmišljanja (potrebna za odabir i primjenu
relevantnih informacija u izvršenju skupa složenih specifičnih zadataka) u promjenjivim uvjetima.
Samostalnost. Izvršenje složenih zadataka i prilagođavanje vlastitoga ponašanja unutar
zadanih smjernica u poznatim uvjetima
Odgovornost. Preuzimanje odgovornosti za izvršenje složenih zadataka u poznatim uvjetima

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Metodičko oblikovanje sadržaja nastave matematike
1.1. OBLICI (geometrija): tijela, likovi, prostor, točke; crta, pravac, dužina, ravnina; rub, likovi: trokut, četverokut, pravokutnik, kvadrat...
1.2. BROJEVI. Skupovi, njihovo formiranje, uspoređivanje (manje, više, jednako mnogo). Formiranje pojma prirodnih brojeva. Brojevna crta. Uspoređivanje brojeva. Totalna uređenost skupa prirodnih brojeva. Kako djeca broje?
1.3. BROJEVI. Prirodni brojevi (10-20, 20-100, dalje). Brojevni sustavi kroz povijest, značajke i značenje pozicijskog dekadskog sustava. Operacije na prirodnim brojevima -- zbrajanje i oduzimanje. Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20 i dalje. Usmeno i pismeno zbrajanje i oduzimanje. Množenje i dijeljenje. Množenje i dijeljenje do 1000: usmeno i pismeno množenje.
1.4. BROJEVI. Računski zadaci, zadaci riječima i metode njihoog rješavanja, automatizacija računanja.
1.5. BROJEVI. Još malo o algoritmima računanja.
1.6. MJERENJA. Duljina, opseg, površina, masa, volumen.
1.7. PODACI. Analiza podataka, grafovi, histogrami.

2. Pisanje nastavne pripreme
2.1. Kritički osvrt na primjere priprema
2.2.Pisanje pripreme

3. Analiza udžbenika iz matematike za prvi ciklus

4. Dodatna nastava matematike
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
3. http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=14181
4. http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2685
5.
6.
7.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Metodika matematike I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu