Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Struktura i oblik glazbe u dječjoj percepciji
Kratica: SOG-4PPOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 15(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. Sanja Minić
Izvođači: v. pred. Sanja Minić ( Ostale glazbene vježbe )
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna: 1. Sam, R. (1998) Glazbeni doživljaj u odgoju djeteta (odabrana poglavlja), Rijeka: Glosa 2. Županović, L. (1995) Tvorba glazbenog djela (odabrana poglavlja), Zagreb: Školske novine 3. Petrović, T. (1995) Glazbeni oblici, Zagreb: Vlastita naklada
Preporučena literatura:
2. Dodatna: 1. Ulrich, M. (2004) Atlas glazbe (odabrana poglavlja), Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga. 2. Internet
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu