Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Engleski jezik u predškolskom odgoju
Kratica: EJPO-2PPOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 15(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: dr. sc. Morana Drakulić
Izvođači: dr. sc. Morana Drakulić ( Predavanja )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
- razvijati tečnost i elokventnost u usmenom izražavanju;
- usvojiti vještinu prenošenja sadržaja na engleskom jeziku prilikom poučavanja stranog jezika djece predškolske dobi;
- razviti vještinu čitanja s razumijevanjem

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Nastavni materijali iz područja pristupa učenju stranih jezika, teorija poučavanja stranog jezika u ranoj dobi;
metodika nastave engleskog jezika kod predškolskog uzrasta;
učenje jezika kroz igru, pjesmu; vizualno učenje jezika;
korištenje slikovnih rječnika, bojanki, brojalica, flashcards, video kaseta kao pomagala pri učenju jezika
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna: 1. Nastavni materijali postavljeni na web stranicama Fakulteta i u LMS sustavu 2. Moon; J.(2004), Children Learning English.Oxford: Macmillan. Dodatna: 3. Vilke, M.(1993), Children and Foreign Languages. Zagreb: Faculty of Philosophy. Nastavni materijali postavljeni u LMS sustavu i na web stranicama Fakulteta 4. Pjesmice, igre, slikovni rječnici, bojanke, video kasete i tekstovi iz područja podučavanja engleskog jezika djece predškolske dobi 5. Rinvolucri, M. (2000), Grammar Games.Cambridge: CUP.
2. Obavezna: 1. Nastavni materijali postavljeni na web stranicama Fakulteta i u LMS sustavu 2. Moon; J.(2004), Children Learning English.Oxford: Macmillan. Dodatna: 3. Vilke, M.(1993), Children and Foreign Languages. Zagreb: Faculty of Philosophy. Nastavni materijali postavljeni u LMS sustavu i na web stranicama Fakulteta 4. Pjesmice, igre, slikovni rječnici, bojanke, video kasete i tekstovi iz područja podučavanja engleskog jezika djece predškolske dobi 5. Rinvolucri, M. (2000), Grammar Games.Cambridge: CUP.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu