Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijest djetinjstva
Kratica: PD-2PPOpterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. Vesna Katić
Izvođači: v. pred. Vesna Katić ( Seminar )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Interdisciplinarni pristup proučavanju povijesti djetinjstva
Specifičnost metodologije i izvori proučavanja povijesti djetinjstva
Djetinjstvo u različitim epohama razvoja društva
Različiti pristupi proučavanju povijesti djetinjstva
Obitelj i odgoj u RH
Djetinjstvo u književnosti, slikarstvu i na filmu
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
3.
4. Članak se nalazi u Zborniku radova sa znanstvenog kolokvija s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom Interakcija odrasli dijete i autonomija djeteta
5. Članak se nalazi u časopisu Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 17, 1
Preporučena literatura:
6.
7.
8.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu