Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Savjetovanje
Kratica: SAV-1PDOpterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Sanja Skočić Mihić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Sanja Skočić Mihić ( Seminar )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
1. Opisati teoretski okvir savjetovanja: nedirektivni pristup
2. Objasniti neverbalne i verbalne vještine u savjetovanju
3. Analizirati osobne resurse u kontekstu osobina uspješnih pomagača
4. Osmisliti faze procesa savjetovanja na prikazu slučaja
5. Demonstrirati komunikacijske vještine i karakteristike stvarnog odnosa u procesu savjetovanja (igra uloga)
6. Identificirati razloge uključivanja roditelja u proces savjetovanja
7. Predvidjeti ulogu stručnih suradnika i postupak uključivanja u proces savjetovanja
8. Procijeniti mogućnosti primjene procesa savjetovanja u radu s roditeljima

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Pojam savjetovanja: preduvijeti i učinci, osobine uspječnih pomagača
2. Pristupi u savjetovanju: nedirektivni pristup
3. Komunikacija u savjetovanju: neverbalne i verbalne (temeljne i napredne) vještine
4. Faze procesa savjetovanja
5. Izgradnja stvarnog odnosa s roditeljima: karakteristike, pokazivanje i učinci
6. Preduvjeti za uspješno provođenje savjetovanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju;
7. Uloga ostalih stručnjaka u savjetovanju
8. Evaluacija procesa savjetovanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju
9. Istraživanja u području savjetovanja roditelja
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Hackney, H.L., Cormier, S. (2012). Savjetovatelj-stručnjak: Procesni vodić kroz pomaganje. Jastrebarsko: Naklada Slap.
2. Janković, J. (1997). Savjetovanje-nedirektivni pristup. Zagreb: Alinea.
Preporučena literatura:
3. Nelson-Jones, R. (2007). Praktične vještine u psihološkom savjetovanju i pomaganju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
4. Resman, M. (2000). Savjetodavni rad u vrtiću i školi. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu