Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kontinuirano profesionalno obrazovanje
Kratica: KPO-1PDOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Renata Čepić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Renata Čepić ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Očekuje se da studenti:
-demonstriraju višu razinu znanja u planiranju vlastitog obrazovanja i učenja u profesionalnom kontekstu
-pokažu sposobnost analiziranja složenih situacija učenja i profesionalnoga razvoja u raznolikim kontekstima, uključujući i vlastito učenje i profesionalni razvoj
-pokažu višu razinu znanja i razumijevanja različitih teorijskih pristupa i modela kontinuiranog profesionalnog obrazovanja odgajatelja u kontekstu suvremenih zahtjeva
-razumiju različite filozofske orijentacije i vrijednosti odgajatelja te kritički procijeniti njihov utjecaj na praksu ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
-mogu kritički analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću odgajatelji u ostvarivanju kontinuiranog profesinalnog obrazovanja ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
-znaju primijeniti odgovarajuće strategije planiranja vlastitoga kontinuiranoga profesionalnoga razvoja
-demonstriraju sposobnost izrade individualnog obrazovnog plan na temelju prepoznatih osobnih i profesionalnih obrazovnih potreba, uz uvažavanje postojećih obrazovnih uvjeta i mogućnosti.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1.Kontinuirano profesionalno obrazovanje odgajatelja u okvirima integralnoga koncepta cjeloživotnog obrazovanja i učenja.
2.Neki teorijsko-metodološki pristupi i modeli razvoja kurikuluma u kontinuiranom profesionalnom obrazovanju odgajatelja.
3.Obrazovne potrebe, uvjeti i mogućnosti kao pretpostavke realizacije kontinuiranog profesionalnog obrazovanja odgajatelja. Metodologijski pristupi ispitivanju obrazovnih potreba, obrazovnih uvjeta i obrazovnih mogućnosti
4.Odgajatelj i individualni obrazovni plan (značaj, sadržaj, vrste i oblici). Refleksija i njen značaj za profesionalnu osposobljenost odgajatelja.
5.Refleksije aktualne obrazovne politike Europske unije na promjene obrazovanja odgajatelja.
6.Nove profesionalne uloge odgajatelja. Profesionalni standardi (ISSA-standardi).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna literatura: 1.XXX Zbornik radova (2010): Stručno usavršavanje i profesionalni razvoj (ur. Barbaroša-Šikić, M., Zrnčić, M., Hrţica, V.), Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje (www.azoo.hr/admin/fckeditor/File/Zbor ... pdf. format) 2.XXX (2013) Strategija stručnog usavršavanja za profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih djelatnika 2014.-2020. (nacrt, ožujak 2013( Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje http://www.azoo.hr/images/IPA/Nacrt_Strategije_IPA.pdf
Preporučena literatura:
2. Dodatna literatura:
3. http://www.ufri.uniri.hr/hr/nastavanovi/nastavni-materijali.html
4.
5.
6.
7.
8.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu