Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pozitivna psihologija
Kratica: PP-1PDOpterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić ( Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Opći je cilj kolegija upoznati studente s ciljevima i spoznajama pozitivne psihologije, usmjerene na jačanje i optimiziranje pozitivnih dimenzija kod pojedinca, koje mogu omogućiti bolju kvalitetu života, te primjenu tih saznanja u radu s predškolskom djecom.
Nakon učenja sadržaja iz kolegija Pozitivna psihologija, student će moći:
1. Identificirati i opisati osnovnu terminologiju iz domene pozitivne psihologije
2. Izraziti i objasniti temeljne spoznaje i nova istraživanja o sreći i zadovoljstvu životom
3. Demonstrirati i interpretirati faktore koji utječu na povećanje subjektivne dobrobiti
4. Analizirati temeljne pojmove iz domene pozitivne psihologije: sreća, pozitivne emocije, pozitivna osoba i slično
5. Uopćavati i generirati primjene pozitivne psihologije u svakodnevnom životu i ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju
6. Argumnetirati svoje mišljenje I kritički prosuđivati spoznaje iz područja pozitivne psihologija u kontekstu njezine primjene u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju
7. Na osnovu specifičnosti pojedine situacije, a primjenom načela pozitivne psihologije kreirati prijedloge za njihovu implementaciju u vrtićkom okruženju, ili kao savjet u komunikaciji s roditeljima

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Uvod u pozitivnu psihologiju; Što je sreća?; Pozitivna stanja i pozitivne emocije; Subjektivna dobrobit; Sretni i nesretni ljudi/djeca, Pozitivno mišljenje; Pozitivne osobine; Pozitivna motivacija; Pozitivni odnosi; Pozitivna zajednica; Pozitivna psihologija u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju; Optimistično dijete
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Brdar, I., Rijavec, M. i Miljković, D. (2008). Pozitivna psihologija. IEP, Zagreb. 2. Miljković, D. i Rijavec, M. (2004). Tri puta do otoka sreće. IEP, Zagreb. 3. Seligman, M.E.P. (2005). Optimistično dijete: provjereni program za prevenciju i trajnu zaštitu djece od depresije. Zagreb: IEP.
Preporučena literatura:
2. 1. Miljković, D., Rijavec, M. (1996). Razgovori sa zrcalom / psihologija samopouzdanja. IEP, Zagreb. 2. Miljković, D., Rijavec, M. (2001). Kako postati i ostati nesretan / psihologija iracionalnih vjerovanja. IEP, Zagreb. 3. Miljković, D., Rijavec, M. (2002). Bolje biti vjetar nego list / psihologija dječjeg samopouzdanja. IEP, Zagreb. 4. Rijavec, M. (1994). Čuda se ipak događaju / psihologija pozitivnog mišljenja. IEP, Zagreb. 5. Rijavec, M., Miljković, D. (2002). U potrazi za čarobnom svjetiljkom / psihologija samomotivacije. IEP, Zagreb.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu